ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 356/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej" 356/17 Obowiązujący
2 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 355/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 355/17 Obowiązujący
3 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 354/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 354/17 Obowiązujący
4 2017-04-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 353/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 353/17 Obowiązujący
5 2017-04-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 352/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 352/17 Obowiązujący
6 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 350/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 350/17 Obowiązujący
7 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 349/17 Obowiązujący
8 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 348/17 Obowiązujący
9 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 347/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 347/17 Obowiązujący
10 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa 346/17 Obowiązujący
11 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 345/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 345/17 Obowiązujący
12 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 344/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej przy ul. Żagańskiej 40A 344/17 Obowiązujący
13 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 272/7/XXXV/17 Obowiązujący
14 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 271/7/XXXV/17 Obowiązujący
15 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 270/7/XXXV/17 Obowiązujący
16 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 269/7/XXXV/17 Obowiązujący
17 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 268/7/XXXV/17 Obowiązujący
18 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 267/7/XXXV/17 Obowiązujący
19 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej 266/7/XXXV/17 Obowiązujący
20 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 265/7/XXXV/17 Obowiązujący
21 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 264/7/XXXV/17 Obowiązujący
22 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 263/7/XXXV/17 Obowiązujący
23 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 262/7/XXXV/17 Obowiązujący
24 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego 261/7/XXXV/17 Obowiązujący
25 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 260/7/XXXV/17 Obowiązujący
26 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 343/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 343/17 Obowiązujący
27 2017-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 342/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej 342/17 Nieobowiązujący
28 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 341/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 341/17 Obowiązujący
29 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 340/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 340/17 Obowiązujący
30 2017-03-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 339/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 339/17 Obowiązujący
31 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 338/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 338/17 Obowiązujący
32 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 337/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 337/17 Obowiązujący
33 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 336/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 336/17 Obowiązujący
34 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 335/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 335/17 Obowiązujący
35 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 334/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 334/17 Obowiązujący
36 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 333/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 333/17 Obowiązujący
37 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 332/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 332/17 Obowiązujący
38 2017-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 331/17 Burmistrza Iłowej z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku 331/17 Obowiązujący
39 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 330/17 Burmistrza Iłowej z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 330/17 Obowiązujący
40 2017-03-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 329/17 Burmistrza Iłowej z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Iłowa w 2017 roku 329/17 Obowiązujący
41 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 328/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 328/17 Obowiązujący
42 2017-02-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 327/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej, ul. Żagańska 40A 327/17 Nieobowiązujący
43 2017-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 326/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 326/17 Obowiązujący
44 2017-02-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 325/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 325/17 Obowiązujący
45 2017-02-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 324/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 324/17 Nieobowiązujący
46 2017-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 323/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 323/17 Obowiązujący
47 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 259/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
48 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 258/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
49 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 257/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
50 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 256/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
51 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 255/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
52 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 254/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
53 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 253/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
54 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 252/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
55 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 251/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
56 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 250/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
57 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 249/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
58 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 248/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
59 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 247/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
60 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 246/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
61 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 245/7/XXXIV/17 Obowiązujący
62 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 244/7/XXXIV/17 Obowiązujący
63 2017-02-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 322/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. działkami nr 808/3 i 809 położoną w Iłowej przy ul. Żeromskiego wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 322/17 Obowiązujący
64 2017-02-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Iłowej z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 321/17 Obowiązujący
65 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017-2019 320/17 Obowiązujący
66 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 319/17 Obowiązujący
67 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 318/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 318/17 Obowiązujący
68 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 317/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 317/17 Obowiązujący
69 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 316/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 316/17 Obowiązujący
70 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 315/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 315/17 Obowiązujący
71 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 314/17 Burmistrza Iłowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 314/17 Obowiązujący
72 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 243/7/XXXIII/17 Obowiązujący
73 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej 242/7/XXXIII/17 Obowiązujący
74 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej 241/7/XXXIII/17 Obowiązujący
75 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 240/7/XXXIII/17 Obowiązujący
76 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 239/7/XXXIII/17 Obowiązujący
77 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 238/7/XXXIII/17 Obowiązujący
78 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 237/7/XXXIII/17 Obowiązujący
79 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 236/7/XXXIII/17 Obowiązujący
80 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 235/7/XXXIII/17 Obowiązujący
81 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 234/7/XXXIII/17 Obowiązujący
82 2017-01-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 313/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 313/17 Obowiązujący
83 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 312/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 312/17 Obowiązujący
84 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 311/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 311/17 Nieobowiązujący
85 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 310/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 310/17 Obowiązujący
86 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 309/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 309/17 Obowiązujący
87 2017-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 308/17 Burmistrza Iłowej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 308/17 Obowiązujący
88 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 307/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 307/16 Obowiązujący
89 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 306/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 306/16 Nieobowiązujący
90 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 305/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 305/16 Nieobowiązujący
91 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 233/7/XXXII/16 Obowiązujący
92 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa 232/7/XXXII/16 Obowiązujący
93 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa 231/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
94 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 230/7/XXXII/16 Obowiązujący
95 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 229/7/XXXII/16 Obowiązujący
96 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 228/7/XXXII/16 Obowiązujący
97 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 227/7/XXXII/16 Obowiązujący
98 2016-12-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 226/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
99 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 304/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 304/16 Nieobowiązujący
100 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 303/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 303/16 Nieobowiązujący
101 2016-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032" 302/16 Obowiązujący
102 2016-12-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 301/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 301/16 Nieobowiązujący
103 2016-12-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 300/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” 300/16 Nieobowiązujący
104 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 299/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 299/16 Nieobowiązujący
105 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 298/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 298/16 Nieobowiązujący
106 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 297/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 297/16 Nieobowiązujący
107 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 296/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 296/16 Obowiązujący
108 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na długoterminowy kredyt o wartości zamówienia mniejszej niż 209.000 euro 295/16 Nieobowiązujący
109 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 294/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 294/16 Nieobowiązujący
110 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 293/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 293/16 Obowiązujący
111 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 292/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 292/16 Obowiązujący
112 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Iłowe z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 291/16 Nieobowiązujący
113 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 225/7/XXXI/16 Obowiązujący
114 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 224/7/XXXI/16 Obowiązujący
115 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 223/7/XXXI/16 Obowiązujący
116 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 222/7/XXXI/16 Obowiązujący
117 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 221/7/XXXI/16 Obowiązujący
118 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 220/7/XXXI/16 Obowiązujący
119 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 219/7/XXXI/16 Obowiązujący
120 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok 218/7/XXXI/16 Obowiązujący
121 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok 217/7/XXXI/16 Obowiązujący
122 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 216/7/XXXI/16 Obowiązujący
123 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 215/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
124 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku 214/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
125 2016-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 290/16 Burmistrza Iłowej z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 290/16 Obowiązujący
126 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 289/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 289/16 Obowiązujący
127 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 288/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 288/16 Obowiązujący
128 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 287/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 287/16 Obowiązujący
129 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 286/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora cmentarza komunalnego w Iłowej 286/16 Obowiązujący
130 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 285/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 285/16 Obowiązujący
131 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 284/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 284/16 Obowiązujący
132 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 283/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 283/16 Obowiązujący
133 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 282/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 282/16 Obowiązujący
134 2016-11-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 281/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 281/16 Nieobowiązujący
135 2016-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 280/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 280/16 Nieobowiązujący
136 2016-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 279/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Iłowa, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, nie mogących być poddanych odkażaniu 279/16 Obowiązujący
137 2016-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 278/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 278/16 Nieobowiązujący
138 2016-11-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 277/16 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 277/16 Nieobowiązujący
139 2016-11-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 276/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 276/16 Obowiązujący
140 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 213/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 213/7/XXX/16 Obowiązujący
141 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 212/7/XXX/16 Obowiązujący
142 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 211/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 211/7/XXX/16 Obowiązujący
143 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 210/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 210/7/XXX/16 Obowiązujący
144 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 209/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 209/7/XXX/16 Obowiązujący
145 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 208/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 208/7/XXX/16 Obowiązujący
146 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 207/7/XXX/16 Obowiązujący
147 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 206/7/XXX/16 Obowiązujący
148 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 205/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowości Borowe 205/7/XXX/16 Obowiązujący
149 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 204/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Iłowa 204/7/XXX/16 Obowiązujący
150 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 203/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 203/7/XXX/16 Nieobowiązujący
151 2016-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 275/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 275/16 Obowiązujący
152 2016-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 274/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 274/16 Obowiązujący
153 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 273/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok 273/16 Obowiązujący
154 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 272/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 272/16 Nieobowiązujący
155 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 271/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora hali widowiskowo-sportowej 271/16 Obowiązujący
156 2016-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 270/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 270/16 Nieobowiązujący
157 2016-10-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 269/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 269/16 Nieobowiązujący
158 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 202/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032” 202/7/XXIX/16 Obowiązujący
159 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 201/7/XXIX/16 Obowiązujący
160 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 200/7/XXIX/16 Obowiązujący
161 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 199/7/XXIX/16 Obowiązujący
162 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 198/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 198/7/XXIX/16 Obowiązujący
163 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 197/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 197/7/XXIX/16 Obowiązujący
164 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 196/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 196/7/XXIX/16 Obowiązujący
165 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 268/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 268/16 Obowiązujący
166 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 267/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 267/16 Obowiązujący
167 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 266/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 266/16 Obowiązujący
168 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 265/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 265/16 Obowiązujący
169 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 264/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 264/16 Obowiązujący
170 2016-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 263/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 263/16 Nieobowiązujący
171 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 195/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 195/7/XXVIII/16 Obowiązujący
172 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 194/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 194/7/XXVIII/16 Obowiązujący
173 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 193/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 193/7/XXVIII/16 Obowiązujący
174 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 192/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej, ul. Żagańska 40A 192/7/XXVIII/16 Obowiązujący
175 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 191/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 191/7/XXVII/16 Obowiązujący
176 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 190/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 190/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
177 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 189/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 189/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
178 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 188/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 188/7/XXVII/16 Obowiązujący
179 2016-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 262/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 262/16 Nieobowiązujący
180 2016-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 261/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 261/16 Obowiązujący
181 2016-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 260/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 260/16 Obowiązujący
182 2016-09-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 259/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 259/16 Nieobowiązujący
183 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 258/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 258/16 Nieobowiązujący
184 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 257/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 257/16 Nieobowiązujący
185 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 177/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa 177/7/XXVI/16 Obowiązujący
186 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów 176/7/XXVI/16 Obowiązujący
187 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 175/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa 175/7/XXVI/16 Obowiązujący
188 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 174/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 174/7/XXVI/16 Obowiązujący
189 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 173/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 173/7/XXVI/16 Obowiązujący
190 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 172/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 172/7/XXVI/16 Obowiązujący
191 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 171/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 171/7/XXVI/16 Obowiązujący
192 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 170/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 170/7/XXVI/16 Obowiązujący
193 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 169/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 169/7/XXVI/16 Obowiązujący
194 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 168/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 168/7/XXVI/16 Obowiązujący
195 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 167/7/XXVI/16 Obowiązujący
196 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 256/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 256/16 Nieobowiązujący
197 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 255/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 255/16 Nieobowiązujący
198 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 254/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 254/16 Obowiązujący
199 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 253/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku 253/16 Obowiązujący
200 2016-08-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 252/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 252/16 Nieobowiązujący
201 2016-08-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 251/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 251/16 Nieobowiązujący
202 2016-08-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 250/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego 250/16 Obowiązujący
203 2008-09-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Iłowa 175/5/XVIII/08 Uchylony
204 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 249/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 249/16 Obowiązujący
205 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 248/16 Obowiązujący
206 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 247/16 Obowiązujący
207 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 246/16 Obowiązujący
208 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 245/16 Obowiązujący
209 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 244/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 244/16 Nieobowiązujący
210 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 166/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej 166/7/XXV/16 Obowiązujący
211 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 165/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 165/7/XXV/16 Uchylony
212 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 164/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 164/7/XXV/16 Obowiązujący
213 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 163/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 163/7/XXV/16 Obowiązujący
214 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 162/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 162/7/XXV/16 Obowiązujący
215 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 161/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 161/7/XXV/16 Obowiązujący
216 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Zespołu Szkół w Iłowej 243/16 Obowiązujący
217 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej 242/16 Nieobowiązujący
218 2016-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7, równowaga społeczna dla działania 7.1 programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 241/16 Obowiązujący
219 2016-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 240/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej, ul. Piaskowa 2-2a 240/16 Obowiązujący
220 2016-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 239/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 239/16 Nieobowiązujący
221 2016-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 238/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a 238/16 Obowiązujący
222 2016-07-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 237/16 Burmistrza Iłowej z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 237/16 Nieobowiązujący
223 2016-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 236/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 236/16 Nieobowiązujący
224 2016-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 235/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 235/16 Nieobowiązujący
225 2016-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 234/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 234/16 Nieobowiązujący
226 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 160/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 160/7/XXIV/16 Obowiązujący
227 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 159/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 159/7/XXIV/16 Obowiązujący
228 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 158/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 158/7/XXIV/16 Obowiązujący
229 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 157/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 157/7/XXIV/16 Obowiązujący
230 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 156/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 156/7/XXIV/16 Obowiązujący
231 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 155/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 155/7/XXIV/16 Zmieniony
232 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 154/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 r. gminy Iłowa 154/7/XXIV/16 Nieobowiązujący
233 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 153/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r. 153/7/XXIV/16 Obowiązujący
234 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 152/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 152/7/XXIV/16 Obowiązujący
235 2016-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 233/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 233/16 Obowiązujący
236 2016-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 232/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2015 rok 232/16 Obowiązujący
237 2016-06-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 231/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 231/16 Obowiązujący
238 2016-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 230/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 230/16 Obowiązujący
239 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 229/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz jednostki pomocniczej - Sołectwa Czyżówek - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa 229/16 Obowiązujący
240 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 228/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 228/16 Obowiązujący
241 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 227/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły nowo zakładanego Zespołu Szkół dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 227/16 Nieobowiązujący
242 2016-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 226/16 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2015/2016 226/16 Nieobowiązujący
243 2016-06-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 225/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 225/16 Nieobowiązujący
244 2016-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 224/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 224/16 Nieobowiązujący
245 2016-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 223/16 Obowiązujący
246 2001-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/3/XXX/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 138/3/XXX/01 Ma tekst jednolity
247 2001-08-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 106/3/XXVII/01 Ma tekst jednolity
248 2016-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 222/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa 222/16 Obowiązujący
249 2016-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 221/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 221/16 Nieobowiązujący
250 1999-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 87/3/X/99 Ma tekst jednolity
251 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł" 217/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
252 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta" 216/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
253 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/5/XXI/ 08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną" 208/5/XXI/ 08 Ma tekst jednolity
254 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie" 207/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
255 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk" 206/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
256 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy" 205/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
257 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda" 204/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
258 2008-07-18 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 164/5/XVII/08 Ma tekst jednolity
259 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 151/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 151/7/XXIII/16 Obowiązujący
260 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 150/7/XXIII/16 Zmieniony
261 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 220/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji 220/16 Obowiązujący
262 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 219/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 219/16 Nieobowiązujący
263 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 218/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 218/16 Obowiązujący
264 2016-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 217/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykonania czynności likwidacyjnych Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 217/16 Obowiązujący
265 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 149/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej 149/7/XXII/16 Obowiązujący
266 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 148/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 148/7/XXII/16 Obowiązujący
267 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 147/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 147/7/XXII/16 Nieobowiązujący
268 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 146/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 146/7/XXII/16 Obowiązujący
269 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 145/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 145/7/XXII/16 Nieobowiązujący
270 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 144/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 144/7/XXII/16 Nieobowiązujący
271 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 143/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 143/7/XXII/16 Nieobowiązujący
272 2016-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 216/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 216/16 Obowiązujący
273 2016-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 215/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 215/16 Obowiązujący
274 2016-05-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 214/16 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 214/16 Nieobowiązujący
275 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 213/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 213/16 Nieobowiązujący
276 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 212/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 212/16 Obowiązujący
277 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 211/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 211/16 Obowiązujący
278 2016-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 210/16 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 210/16 Uchylony
279 2016-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 209/16 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 209/16 Obowiązujący
280 2016-04-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 208/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa" 208/16 Nieobowiązujący
281 2016-04-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 207/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 207/16 Nieobowiązujący
282 2016-04-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 206/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na oddanie w najem gruntu stanowiącego własność Gminy Iłowa ozn. działką nr 486 (w części) w Iłowej przy ul. Ogrodowej 206/16 Nieobowiązujący
283 2016-04-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 205/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 205/16 Nieobowiązujący
284 2016-04-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 204/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 204/16 Nieobowiązujący
285 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 142/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 142/7/XXI/16 Obowiązujący
286 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 141/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 141/7/XXI/16 Obowiązujący
287 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 140/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej 140/7/XXI/16 Obowiązujący
288 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 139/XXI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 139/7/XXI/16 Obowiązujący
289 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego 138/7/XXI/16 Obowiązujący
290 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 137/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów 137/7/XXI/16 Obowiązujący
291 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 136/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 136/7/XXI/16 Nieobowiązujący
292 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 135/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 135/7/XXI/16 Obowiązujący
293 2016-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadnie pod nazwą Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 203/16 Nieobowiązujący
294 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 202/16 Obowiązujący
295 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 201/16 Obowiązujący
296 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 200/16 Obowiązujący
297 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 199/16 Uchylony
298 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 198/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 198/16 Obowiązujący
299 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 197/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 197/16 Nieobowiązujący
300 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Iłowa 196/16 Obowiązujący
301 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 195/16 Obowiązujący
302 2016-03-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 194/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 194/16 Nieobowiązujący
303 2016-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 193/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 193/16 Obowiązujący
304 2016-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 192/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 192/16 Obowiązujący
305 2016-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 191/16 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 191/16 Obowiązujący
306 2016-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. działkami nr 808/3 i 809 połozoną w Iłowej przy ul. Żeromskiego wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 190/16 Obowiązujący
307 2016-03-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 189/16 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 189/16 Nieobowiązujący
308 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 134/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 134/7/XX/16 Obowiązujący
309 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 133/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 133/7/XX/16 Tekst jednolity
310 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 132/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 132/7/XX/16 Tekst jednolity
311 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 131/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 131/7/XX/16 Obowiązujący
312 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 130/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 130/7/XX/16 Obowiązujący
313 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 129/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 129/7/XX/16 Obowiązujący
314 2016-03-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 188/16 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 188/16 Obowiązujący
315 2016-02-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 187/16 Nieobowiązujący
316 2016-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 186/16 Obowiązujący
317 2016-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 185/16 Obowiązujący
318 2016-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 184/16 Obowiązujący
319 2016-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenie Burmistrza Nr 168/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 183/16 Obowiązujący
320 2016-02-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 182/16 Obowiązujący
321 2016-02-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 181/16 Nieobowiązujący
322 2016-02-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 r. 180/16 Obowiązujący
323 2016-02-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 179/16 Obowiązujący
324 2016-02-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Iłowa w 2016 roku 178/16 Obowiązujący
325 2016-02-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 177/16 Obowiązujący
326 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 128/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 128/7/XIX/16 Uchylony
327 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 127/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 127/7/XIX/16 Tekst jednolity
328 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 126/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 126/7/XIX/16 Obowiązujący
329 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 125/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 125/7/XIX/16 Uchylony
330 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 124/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 124/7/XIX/16 Tekst jednolity
331 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 123/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 123/7/XIX/16 Tekst jednolity
332 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 122/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 122/7/XIX/16 Tekst jednolity
333 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 121/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 121/7/XIX/16 Obowiązujący
334 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 120/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 120/7/XIX/16 Obowiązujący
335 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 119/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin 119/7/XIX/16 Obowiązujący
336 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 118/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 118/7/XIX/16 Zmieniony
337 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 117/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 117/7/XIX/16 Obowiązujący
338 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 116/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 116/7/XIX/16 Obowiązujący
339 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 115/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 115/7/XIX/16 Obowiązujący
340 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 114/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 114/7/XIX/16 Obowiązujący
341 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 113/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 113/7/XIX/16 Zmieniony
342 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 112/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 112/7/XIX/16 Obowiązujący
343 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 111/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 111/7/XIX/16 Obowiązujący
344 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 110/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 110/7/XIX/16 Zmieniony
345 2016-02-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 176/16 Obowiązujący
346 2016-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Iłowej z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Iłowa 175/16 Obowiązujący
347 2016-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Iłowej z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Iłowa 174/16 Obowiązujący
348 2016-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w roku szkolnym 2016/2017 173/16 Obowiązujący
349 2016-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej w roku szkolnym 2016/2017 172/16 Obowiązujący
350 2016-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego w Iłowej w roku szkolnym 2016/2017 171/16 Obowiązujący
351 2016-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 170/16 Nieobowiązujący
352 2016-01-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 169/16 Obowiązujący
353 2016-01-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 168/16 Obowiązujący
354 2016-01-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 167/16 Nieobowiązujący
355 2016-01-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 166/16 Uchylony
356 2016-01-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2016 roku 165/16 Obowiązujący
357 2016-01-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugich przetargach ustnych nieograniczonych dot. sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami: nr 86/3 i 86/4 w obrębie Czerna 164/16 Obowiązujący
358 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 109/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 109/7/XVIII/15 Uchylony
359 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 108/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020" 108/7/XVIII/15 Obowiązujący
360 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 107/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 107/7/XVIII/15 Obowiązujący
361 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 106/7/XVIII/15 Obowiązujący
362 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 105/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa 105/7/XVIII/15 Obowiązujący
363 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 104/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa 104/7/XVIII/15 Obowiązujący
364 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 103/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 103/7/XVIII/15 Zmieniony
365 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 102/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwała budżetowa na 2016 rok gminy Iłowa 102/7/XVIII/15 Uchylony
366 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 101/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 101/7/XVIII/15 Obowiązujący
367 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 100/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 100/7/XVIII/15 Nieobowiązujący
368 2016-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2016 roku 163/16 Obowiązujący
369 2016-01-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Iłowej z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 162/16 Obowiązujący
370 2015-12-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 - 2030 161/15 Nieobowiązujący
371 2015-12-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 160/15 Nieobowiązujący
372 2015-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 159/15 Nieobowiązujący
373 2015-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 - 2030 158/15 Nieobowiązujący
374 2015-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 157/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 157/15 Obowiązujący
375 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 99/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 99/7/XVII/15 Obowiązujący
376 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 98/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 98/7/XVII/15 Uchylony
377 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 97/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 97/7/XVII/15 Uchylony
378 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 96/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa 96/7/XVII/15 Obowiązujący
379 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 95/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 95/7/XVII/15 Nieobowiązujący
380 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 94/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Działania” w okresie programowania 2014 - 2020 94/7/XVII/15 Obowiązujący
381 2015-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 156/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia cena za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 156/15 Uchylony
382 2015-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 155/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 155/15 Obowiązujący
383 2015-12-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 154/15 Obowiązujący
384 2015-12-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 153/15 Nieobowiązujący
385 2015-12-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Iłowa 152/15 Obowiązujący
386 2015-12-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 151/15 Burmistrza Iłowej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 151/15 Obowiązujący
387 2015-12-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Iłowej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 150/15 Obowiązujący
388 2015-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku" 149/15 Nieobowiązujący
389 2015-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 148/15 Nieobowiązujący
390 2015-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na długoterminowy kredyt o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro 147/15 Nieobowiązujący
391 2015-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 146/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 146/15 Obowiązujący
392 2015-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 145/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 145/15 Nieobowiązujący
393 2015-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 144/15 Burmistrza Iłowej z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296 144/15 Nieobowiązujący
394 2015-12-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Iłowej z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 143/15 Nieobowiązujący
395 2015-12-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Iłowej z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 142/15 Nieobowiązujący
396 2015-12-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015-2030 141/15 Nieobowiązujący
397 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 93/7/XVI/15 Nieobowiązujący
398 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 92/7/XVI/15 Nieobowiązujący
399 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 91/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 91/7/XVI/15 Uchylony
400 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 90/7/XVI/15 Uchylony
401 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 89/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 89/7/XVI/15 Nieobowiązujący
402 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów 88/7/XVI/15 Nieobowiązujący
403 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87/7/XVI/15 Obowiązujący
404 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 86/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa 86/7/XVI/15 Obowiązujący
405 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 85/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 85/7/XVI/15 Uchylony
406 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 84/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowości Borowe 84/7/XVI/15 Nieobowiązujący
407 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 83/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 83/7/XVI/15 Nieobowiązujący
408 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 82/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok 82/7/XVI/15 Nieobowiązujący
409 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 81/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2016 rok 81/7/XVI/15 Nieobowiązujący
410 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 80/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa 80/7/XVI/15 Nieobowiązujący
411 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 79/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r. 79/7/XVI/15 Obowiązujący
412 2015-11-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 140/15 Obowiązujący
413 2015-11-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2016 139/15 Obowiązujący
414 2015-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wykonywania czynności związanych z zasadami i trybem organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń na terenie gminy Iłowa 138/15 Obowiązujący
415 2015-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 137/15 Nieobowiązujący
416 2015-11-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych do 30 czerwca 2016 roku 136/15 Nieobowiązujący
417 2015-11-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej 135/15 Nieobowiązujący
418 2015-11-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 134/15 Nieobowiązujący
419 2015-11-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Iłowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 133/15 Obowiązujący
420 2015-11-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Iłowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 132/15 Obowiązujący
421 2015-11-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. 131/15 Obowiązujący
422 2015-11-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. 130/15 Obowiązujący
423 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 78/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 78/7/XV/15 Obowiązujący
424 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 77/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 77/7/XV/15 Uchylony
425 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 76/7/XV/15 Uchylony
426 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 75/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 75/7/XV/15 Uchylony
427 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 74/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 74/7/XV/15 Uchylony
428 2015-10-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 73/7/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w roku 2016 na realizację zadania inwestycyjnego 73/7/XIV/15 Obowiązujący
429 2015-10-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 129/15 Nieobowiązujący
430 2015-10-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 128/15 Nieobowiązujący
431 2015-10-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia administratora hali widowiskowo-sportowej 127/15 Uchylony
432 2015-10-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 126/15 Nieobowiązujący
433 2015-10-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 125/15 Nieobowiązujący
434 2015-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Iłowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 124/15 Nieobowiązujący
435 2015-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 123/15 Obowiązujący
436 2015-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 122/15 Nieobowiązujący
437 2015-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 121/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 121/15 Nieobowiązujący
438 2015-10-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Iłowej z dnia 19 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecich przetargach ustnych nieograniczonych dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami: nr 689 w obrębie Konin Żagański oraz nr 84/2 w obrębie Czerna 120/15 Obowiązujący
439 2015-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Iłowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 119/15 Nieobowiązujący
440 2015-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na obszarze gminy Iłowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 118/15 Nieobowiązujący
441 2015-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 117/15 Nieobowiązujący
442 2015-10-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Iłowej z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wprowadzania ogólnych zasad obiegu dokumentów dotyczących umarzania, odraczania terminu oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Iłowa i jej jednostkom podległym 116/15 Obowiązujący
443 2015-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Iłowej z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 115/15 Nieobowiązujący
444 2015-09-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015-2030 114/15 Nieobowiązujący
445 2015-09-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 113/15 Nieobowiązujący
446 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 72/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa 72/7/XIII/15 Obowiązujący
447 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 71/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 71/7/XIII/15 Uchylony
448 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 70/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 70/7/XIII/15 Obowiązujący
449 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 69/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 69/7/XIII/15 Obowiązujący
450 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 68/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 68/7/XIII/15 Obowiązujący
451 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 67/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 67/7/XIII/15 Obowiązujący
452 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 66/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 66/7/XIII/15 Nieobowiązujący
453 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 65/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 65/7/XIII/15 Zmieniony
454 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 64/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 64/7/XIII/15 Obowiązujący
455 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 63/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 63/7/XIII/15 Obowiązujący
456 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 62/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 62/7/XIII/15 Obowiązujący
457 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 61/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 61/7/XIII/15 Obowiązujący
458 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 60/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej 60/7/XIII/15 Obowiązujący
459 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 59/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2016-2019 59/7/XIII/15 Obowiązujący
460 2015-09-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Iłowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 112/15 Nieobowiązujący
461 2015-09-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy hali widowiskowo-sportowej w Iłowej 111/15 Obowiązujący
462 2015-09-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Iłowej z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 110/15 Nieobowiązujący
463 2015-09-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Iłowej z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 109/15 Nieobowiązujący
464 2015-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 108/15 Nieobowiązujący
465 2015-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze Gminy Iłowa w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 107/15 Nieobowiązujący
466 2015-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na obszarze Gminy Iłowa w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 106/15 Nieobowiązujący
467 2015-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. 105/15 Obowiązujący
468 2015-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 104/15 Obowiązujący
469 2015-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 103/15 Nieobowiązujący
470 2015-08-07 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 57/7/XII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 57/7/XII/15 Obowiązujący
471 2015-08-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku dot. pierwszego posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum 102/15 Nieobowiązujący
472 2015-08-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Iłowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 101/15 Nieobowiązujący
473 2015-08-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 100/15 Obowiązujący
474 2015-08-07 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 99/15 Obowiązujący
475 2015-08-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 98/15 Nieobowiązujący
476 2015-08-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 97/15 Obowiązujący
477 2015-07-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 96/15 Nieobowiązujący
478 2015-07-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 95/15 Obowiązujący
479 2015-07-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 94/15 Obowiązujący
480 2015-07-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Iłowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 93/15 Obowiązujący
481 2015-07-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugich przetargach ustnych nieograniczonych dot. sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami: nr 689 w obrębie Konin Żagański oraz nr 84/2, 84/3 i 84/4 w obrębie Czerna 92/15 Obowiązujący
482 2015-07-27 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 91/15 Nieobowiązujący
483 2015-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 90/15 Nieobowiązujący
484 2015-07-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie jednorazowego upoważnienia do podpisywania sprawozdań finansowych 89/15 Nieobowiązujący
485 2015-07-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 88/15 Obowiązujący
486 2015-07-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 87/15 Obowiązujący
487 2015-07-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Iłowej z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 86/15 Nieobowiązujący
488 2015-07-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Iłowej z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 85/15 Nieobowiązujący
489 2015-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Iłowej z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy we wspólnotach mieszkaniowych 84/15 Obowiązujący
490 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 56/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej 56/7/XI/15 Obowiązujący
491 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 55/7/XI/15 Ma tekst jednolity
492 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 54/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego 54/7/XI/15 Obowiązujący w części
493 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 53/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 53/7/XI/15 Obowiązujący
494 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 52/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 52/7/XI/15 Obowiązujący
495 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 51/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 51/7/XI/15 Obowiązujący
496 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 50/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 50/7/XI/15 Obowiązujący
497 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 49/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 49/7/XI/15 Obowiązujący
498 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 48/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 48/7/XI/15 Obowiązujący
499 2015-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za rok 2014 83/15 Obowiązujący
500 2015-06-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 82/15 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu