ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 51/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa 51/8/VII/19 Obowiązujący
2 2019-05-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 50/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 50/8/VII/19 Obowiązujący
3 2019-05-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 49/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r.w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 49/8/VII/19 Obowiązujący
4 2019-05-09 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi 48/8/VII/19 Obowiązujący
5 2019-05-09 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 47/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 47/8/VII/19 Obowiązujący
6 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 46/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030 Gminy Iłowa 46/8/VI/19 Obowiązujący
7 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 45/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa 45/8/VI/19 Obowiązujący
8 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 44/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 44/8/VI/19 Obowiązujący
9 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański 43/8/VI/19 Obowiązujący
10 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktu o utworzenie samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej 42/8/VI/19 Obowiązujący
11 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 41/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 41/8/VI/19 Obowiązujący
12 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 40/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 40/8/VI/19 Obowiązujący
13 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 39/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 39/8/VI/19 Obowiązujący
14 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 38/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania 38/8/VI/19 Obowiązujący
15 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 37/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania 37/8/VI/19 Obowiązujący
16 2019-03-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 36/8/VI/19 Obowiązujący
17 2019-02-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 35/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa 35/8/V/19 Obowiązujący
18 2019-02-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 34/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 34/8/V/19 Obowiązujący
19 2019-02-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 33/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym 33/8/V/19 Obowiązujący
20 2019-02-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 32/8/V/19 Obowiązujący
21 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 31/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁOWA NA LATA 2019 - 2034 31/8/IV/18 Obowiązujący
22 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY IŁOWA 30/8/IV/18 Obowiązujący
23 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 29/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA 29/8/IV/18 Obowiązujący
24 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 28/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 28/8/IV/18 Obowiązujący
25 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym 27/8/IV/18 Obowiązujący
26 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 26/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 26/8/IV/18 Obowiązujący
27 2018-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 25/8/IV/18 Obowiązujący
28 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 24/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 – 2030 24/8/III/18 Obowiązujący
29 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 23/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 23/8/III/18 Obowiązujący
30 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwał nr 22/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej” 22/8/III/18 Obowiązujący
31 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 21/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 374/7/LII/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku 21/8/III/18 Obowiązujący
32 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 20/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa” 20/8/III/18 Obowiązujący
33 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 19/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 424/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie 19/8/III/18 Obowiązujący
34 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 18/8/III/18 Obowiązujący
35 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 17/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 17/8/III/18 Obowiązujący
36 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwałą nr16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 16/8/III/18 Obowiązujący
37 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 15/8/III/18 Nieobowiązujący
38 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 14/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2019 rok 14/8/III/18 Obowiązujący
39 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 13/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2019 rok 13/8/III/18 Obowiązujący
40 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 12/8/III/18 Obowiązujący
41 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 11/8/III/18 Obowiązujący
42 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 10/8/III/18 Obowiązujący
43 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 9/8/III/18 Obowiązujący
44 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 8/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 8/8/III/18 Obowiązujący
45 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 7/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej 7/8/II/18 Obowiązujący
46 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 6/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 6/8/II/18 Nieobowiązujący
47 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 5/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania 5/8/II/18 Nieobowiązujący
48 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 4/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania 4/8/II/18 Nieobowiązujący
49 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 3/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej 3/8/II/18 Nieobowiązujący
50 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 2/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 2/8/I/18 Obowiązujący
51 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 1/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 1/8/1I/18 Obowiązujący
52 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 424/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie 424/7/LVII/18 Uchylony
53 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 423/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 roku W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA 423/7/LVII/18 Obowiązujący
54 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa 422/7/LVII/18 Obowiązujący
55 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 421/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa 421/7/LVII/18 Obowiązujący
56 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 420/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 420/7/LVII/18 Obowiązujący
57 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 419/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 419/7/LVII/18 Obowiązujący
58 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 418/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 418/7/LVII/18 Obowiązujący
59 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 417/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 417/7/LVII/18 Obowiązujący
60 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 416/7/LVII/18 Obowiązujący
61 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 415/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego 415/7/LVII/18 Obowiązujący
62 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 414/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 414/7/LVII/18 Obowiązujący
63 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 413/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 413/7/LVII/18 Obowiązujący
64 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 412/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 412/7/LVII/18 Obowiązujący
65 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 411/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 411/7/LVI/18 Obowiązujący
66 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 410/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 410/7/LVI/18 Obowiązujący
67 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 409/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 409/7/LVI/18 Obowiązujący
68 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 408/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 408/7/LVI/18 Obowiązujący
69 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 407/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 407/7/LVI/18 Obowiązujący
70 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 406/7/LVI/18 Zmieniony
71 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 405/7/LVI/18 Obowiązujący
72 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 404/7/LVI/18 Obowiązujący
73 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 403/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 403/7/LVI/18 Obowiązujący
74 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości 402/7/LVI/18 Zmieniony
75 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 401/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 401/7/LVI/18 Obowiązujący
76 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 400/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 400/7/LVI/18 Obowiązujący
77 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 399/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 399/7/LV/18 Obowiązujący
78 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 398/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. 398/7/LV/18 Obowiązujący
79 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 397/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 sprawie uchylenia Uchwały Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 roku, dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowej dla ZGKIM w Iłowej 397/7/LV/18 Obowiązujący
80 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 396/7/LIV/18 Obowiązujący
81 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 395/7/LIV/18 Uchylony
82 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 394/7/LIV/18 Uchylony
83 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 393/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Lubuskiem 393/7/LIV/18 Obowiązujący
84 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 392/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki ochotniczej straży pozarnej 392/7/LIV/18 Obowiązujący
85 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 391/7/LIV/18 Uchylony
86 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 390/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków 390/7/LIV/18 Obowiązujący
87 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 389/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu 389/7/LIII/18 Obowiązujący
88 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa 388/7/LIII/18 Obowiązujący
89 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 387/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 387/7/LIII/18 Obowiązujący
90 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 386/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu 386/7/LIII/18 Obowiązujący
91 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 385/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 385/7/LIII/18 Obowiązujący
92 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 384/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2017 r. 384/7/LIII/18 Obowiązujący
93 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 383/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa 383/7/LIII/18 Obowiązujący
94 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 382/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 382/7/LII/18 Obowiązujący
95 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 381/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 381/7/LII/18 Obowiązujący
96 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 380/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2018-2023 380/7/LII/18 Obowiązujący
97 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 379/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2018-2020 379/7/LII/18 Obowiązujący
98 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 378/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok 378/7/LII/18 Obowiązujący
99 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 377/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 377/7/LII/18 Nieobowiązujący
100 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 376/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 376/7/LII/18 Obowiązujący
101 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 375/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 375/7/LII/18 Obowiązujący
102 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 374/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku 374/7/LII/18 Uchylony
103 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 373/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 373/7/LI/18 Obowiązujący
104 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 372/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim" 372/7/LI/18 Obowiązujący
105 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 371/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego z Czernej" 371/7/LI/18 Obowiązujący
106 2018-04-09 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 370/7/L/18 Obowiązujący
107 2018-03-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 369/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 369/7/XLIX/18 Obowiązujący
108 2018-03-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 368/7/XLIX/18 Obowiązujący
109 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 367/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 o zmianie uchwały nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 367/7/XLVIII/18 Obowiązujący
110 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 366/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 719/8 położonej w Iłowej przy Placu Wolności 366/7/XLVIII/18 Obowiązujący
111 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 365/7/XLVIII/18 Obowiązujący
112 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 364/7/XLVIII/18 Obowiązujący
113 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 363/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach 363/7/XLVIII/18 Obowiązujący
114 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 362/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 362/7/XLVIII/18 Obowiązujący
115 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 361/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 361/7/XLVIII/18 Obowiązujący
116 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała na 360/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na działalność Burmistrza Iłowej 360/7/XLVIII/18 Obowiązujący
117 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 359/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 359/7/XLVII/18 Nieobowiązujący
118 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 358/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 358/7/XLVII/18 Obowiązujący
119 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 357/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa 357/7/XLVII/18 Obowiązujący
120 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 356/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 356/7/XLVII/18 Obowiązujący
121 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 355/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 355/7/XLVII/18 Obowiązujący
122 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 354/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 354/7/XLVII/18 Obowiązujący
123 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 353/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 353/7/XLVII/18 Obowiązujący
124 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 352/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 352/7/XLVII/18 Obowiązujący
125 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 351/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 351/7/XLVI/17 Obowiązujący
126 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 350/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. - uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Iłowa 350/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
127 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 349/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 349/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
128 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 348/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 348_7_XLVI_17 Obowiązujący
129 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 347/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 347/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
130 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 346/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 346/7/XLV/17 Nieobowiązujący
131 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 345/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Lotników Alianckich” w Iłowej 345/7/XLV/17 Obowiązujący
132 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 344/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Żaganiec, miejscowości Wilkowisko oraz przy skrzyżowaniu drogi nr 1079F z drogą nr 1083F gmina Iłowa 344/7/XLV/17 Obowiązujący
133 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 343/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa 343/7/XLV/17 Obowiązujący
134 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 342/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023 342/7/XLV/17 Obowiązujący
135 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 341/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 341/7/XLIV/17 Nieobowiązujący
136 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 340/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 340/7/XLIV/17 Obowiązujący
137 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 339/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 339/7/XLIV/17 Obowiązujący
138 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 338/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 338/7/XLIV/17 Nieobowiązujący
139 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 337/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 337/7/XLIV/17 Nieobowiązujący
140 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 336/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa" 336/7/XLIV/17 Obowiązujący
141 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 335/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa 335/7/XLIII/17 Obowiązujący
142 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 334/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa 334/7/XLIII/17 Obowiązujący
143 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 333/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 333/7/XLIII/17 Obowiązujący
144 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 332/7/XLIII/17 Nieobowiązujący
145 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 331/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 331/7/XLIII/17 Nieobowiązujący
146 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 330/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 330/7/XLIII/17 Obowiązujący
147 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 329/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 11 października 2017r. (sygn. akt PRPa 248.2016) na uchwałę nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 329/7/XLIII/17 Obowiązujący
148 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 328/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2018 rok 328/7/XLIII/17 Nieobowiązujący
149 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 327/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok 327/7/XLIII/17 Nieobowiązujący
150 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 326/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 326/7/XLIII/17 Obowiązujący
151 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 325/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 325/7/XLIII/17 Obowiązujący
152 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 324/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 324/7/XLIII/17 Obowiązujący
153 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 323/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj” 323/7/XLIII/17 Obowiązujący
154 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 322/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim" 322/7/XLIII/17 Obowiązujący
155 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 321/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej" 321/7/XLIII/17 Obowiązujący
156 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 320/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Iłowej 320/7/XLII/17 Uchylony
157 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 319/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 319/7/XLII/17 Obowiązujący
158 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 318/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 318/7/XLII/17 Obowiązujący
159 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 317/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 317/7/XLII/17 Obowiązujący
160 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 316/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 316/7/XLII/17 Obowiązujący
161 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 315/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 315/7/XLII/17 Obowiązujący
162 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 314/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 314/7/XLII/17 Obowiązujący
163 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 313/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 313/7/XLII/17 Nieobowiązujący
164 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 312/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 312/7/XLII/17 Nieobowiązujący
165 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 311/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 311/7/XLII/17 Zmieniony
166 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 310/7/XLII/17 Nieobowiązujący
167 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 309/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 309/7/XLII/17 Zmieniony
168 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 308/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 308/7/XLII/17 Uchylony
169 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 307/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 307/7/XLII/17 Obowiązujący
170 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 306/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 gminy Iłowa 306/7/XLI/17 Obowiązujący
171 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 305/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 305/7/XLI/17 Obowiązujący
172 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 304/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 304/7/XLI/17 Obowiązujący
173 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 303/7/XLI/17 Obowiązujący
174 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 302/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową 302/7/XL/17 Obowiązujący
175 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 301/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa 301/7/XL/17 Nieobowiązujący
176 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 300/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 300/7/XL/17 Obowiązujący
177 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 299/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 299/7/XL/17 Obowiązujący
178 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 298/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 298/7/XXXIX/17 Obowiązujący
179 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 297/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 297/7/XXXIX/17 Obowiązujący
180 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 296/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 296/7/XXXIX/17 Obowiązujący
181 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 295/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku 295/7/XXXIX/17 Obowiązujący
182 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 294/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2016 r. 294/7/XXXIX/17 Obowiązujący
183 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 293/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 293/7/XXXIX/17 Obowiązujący
184 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 292/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 292/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
185 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 291/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik" 291/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
186 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 290/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym 290/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
187 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 289/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 289/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
188 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 288/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIE W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową 288/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
189 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 287/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 287/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
190 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 286/7XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 286/7/XXXIII/17 Obowiązujący
191 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 285/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej 285/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
192 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 284/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 284/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
193 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 283/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 283/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
194 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 282/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 282/7/XXXVIII/17 Uchylony
195 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 281/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 281/7/XXXVIII/17 Nieobowiązujący
196 2017-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/7/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iłowa z francuską Gminą Blanzy 280/7/XXXVII/17 Obowiązujący
197 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 279/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 279/7/XXXVI/17 Uchylony
198 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 278/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 278/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
199 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 277/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 277/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
200 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 276/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 276/7/XXXVI/17 Obowiązujący
201 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 275/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 275/7/XXXVI/17 Obowiązujący
202 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 274/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 274/7/XXXVI/17 Zmieniony
203 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 273/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 273/7/XXXVI/17 Obowiązujący
204 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 272/7/XXXV/17 Obowiązujący
205 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 271/7/XXXV/17 Obowiązujący
206 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 270/7/XXXV/17 Obowiązujący
207 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 269/7/XXXV/17 Obowiązujący
208 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 268/7/XXXV/17 Obowiązujący
209 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 267/7/XXXV/17 Obowiązujący
210 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej 266/7/XXXV/17 Obowiązujący
211 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 265/7/XXXV/17 Uchylony
212 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 264/7/XXXV/17 Obowiązujący
213 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 263/7/XXXV/17 Obowiązujący
214 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 262/7/XXXV/17 Nieobowiązujący
215 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego 261/7/XXXV/17 Obowiązujący
216 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 260/7/XXXV/17 Obowiązujący
217 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 259/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
218 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 258/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
219 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 257/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
220 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 256/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
221 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 255/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
222 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 254/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
223 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 253/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
224 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 252/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
225 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 251/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
226 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 250/7/XXXIV/17 Uchylony
227 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 249/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
228 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 248/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
229 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 247/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
230 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 246/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
231 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 245/7/XXXIV/17 Obowiązujący
232 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 244/7/XXXIV/17 Obowiązujący
233 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 243/7/XXXIII/17 Obowiązujący
234 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej 242/7/XXXIII/17 Obowiązujący
235 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej 241/7/XXXIII/17 Obowiązujący
236 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 240/7/XXXIII/17 Obowiązujący
237 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 239/7/XXXIII/17 Obowiązujący
238 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 238/7/XXXIII/17 Obowiązujący
239 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 237/7/XXXIII/17 Obowiązujący
240 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 236/7/XXXIII/17 Obowiązujący
241 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 235/7/XXXIII/17 Obowiązujący
242 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 234/7/XXXIII/17 Obowiązujący
243 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 233/7/XXXII/16 Uchylony
244 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa 232/7/XXXII/16 Zmieniony
245 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa 231/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
246 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 230/7/XXXII/16 Obowiązujący
247 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 229/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
248 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 228/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
249 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 227/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
250 2016-12-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 226/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
251 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 225/7/XXXI/16 Obowiązujący
252 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 224/7/XXXI/16 Zmieniony
253 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 223/7/XXXI/16 Obowiązujący
254 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 222/7/XXXI/16 Obowiązujący
255 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 221/7/XXXI/16 Obowiązujący
256 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 220/7/XXXI/16 Obowiązujący
257 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 219/7/XXXI/16 Obowiązujący
258 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok 218/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
259 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok 217/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
260 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 216/7/XXXI/16 Obowiązujący
261 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 215/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
262 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku 214/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
263 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 213/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 213/7/XXX/16 Obowiązujący
264 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 212/7/XXX/16 Obowiązujący
265 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 211/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 211/7/XXX/16 Obowiązujący
266 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 210/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 210/7/XXX/16 Obowiązujący
267 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 209/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 209/7/XXX/16 Nieobowiązujący
268 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 208/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 208/7/XXX/16 Nieobowiązujący
269 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 207/7/XXX/16 Uchylony
270 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 206/7/XXX/16 Nieobowiązujący
271 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 205/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowości Borowe 205/7/XXX/16 Nieobowiązujący
272 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 204/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Iłowa 204/7/XXX/16 Obowiązujący
273 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 203/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 203/7/XXX/16 Nieobowiązujący
274 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 202/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032” 202/7/XXIX/16 Obowiązujący
275 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 201/7/XXIX/16 Nieobowiązujący
276 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 200/7/XXIX/16 Uchylony
277 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 199/7/XXIX/16 Uchylony
278 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 198/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 198/7/XXIX/16 Nieobowiązujący
279 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 197/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 197/7/XXIX/16 Nieobowiązujący
280 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 196/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 196/7/XXIX/16 Obowiązujący
281 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 195/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 195/7/XXVIII/16 Obowiązujący
282 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 194/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 194/7/XXVIII/16 Obowiązujący
283 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 193/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 193/7/XXVIII/16 Obowiązujący
284 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 192/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej, ul. Żagańska 40A 192/7/XXVIII/16 Obowiązujący
285 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 191/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 191/7/XXVII/16 Obowiązujący
286 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 190/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 190/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
287 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 189/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 189/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
288 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 188/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 188/7/XXVII/16 Obowiązujący
289 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 177/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa 177/7/XXVI/16 Obowiązujący
290 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów 176/7/XXVI/16 Obowiązujący
291 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 175/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa 175/7/XXVI/16 Obowiązujący
292 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 174/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 174/7/XXVI/16 Obowiązujący
293 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 173/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 173/7/XXVI/16 Obowiązujący
294 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 172/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 172/7/XXVI/16 Obowiązujący
295 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 171/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 171/7/XXVI/16 Obowiązujący
296 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 170/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 170/7/XXVI/16 Uchylony
297 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 169/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 169/7/XXVI/16 Uchylony
298 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 168/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 168/7/XXVI/16 Uchylony
299 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 167/7/XXVI/16 Uchylony
300 2008-09-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Iłowa 175/5/XVIII/08 Uchylony
301 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 166/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej 166/7/XXV/16 Obowiązujący
302 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 165/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 165/7/XXV/16 Uchylony
303 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 164/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 164/7/XXV/16 Obowiązujący
304 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 163/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 163/7/XXV/16 Obowiązujący
305 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 162/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 162/7/XXV/16 Obowiązujący
306 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 161/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 161/7/XXV/16 Obowiązujący
307 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 160/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 160/7/XXIV/16 Obowiązujący
308 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 159/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 159/7/XXIV/16 Obowiązujący
309 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 158/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 158/7/XXIV/16 Obowiązujący
310 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 157/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 157/7/XXIV/16 Zmieniony
311 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 156/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 156/7/XXIV/16 Obowiązujący
312 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 155/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 155/7/XXIV/16 Zmieniony
313 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 154/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 r. gminy Iłowa 154/7/XXIV/16 Nieobowiązujący
314 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 153/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r. 153/7/XXIV/16 Obowiązujący
315 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 152/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 152/7/XXIV/16 Obowiązujący
316 2001-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/3/XXX/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 138/3/XXX/01 Ma tekst jednolity
317 2001-08-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 106/3/XXVII/01 Zmieniony
318 1999-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 87/3/X/99 Nieobowiązujący
319 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł" 217/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
320 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta" 216/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
321 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/5/XXI/ 08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną" 208/5/XXI/ 08 Ma tekst jednolity
322 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie" 207/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
323 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk" 206/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
324 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy" 205/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
325 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda" 204/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
326 2008-07-18 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 164/5/XVII/08 Zmieniony
327 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 151/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 151/7/XXIII/16 Obowiązujący
328 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 150/7/XXIII/16 Zmieniony
329 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 149/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej 149/7/XXII/16 Obowiązujący
330 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 148/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 148/7/XXII/16 Obowiązujący
331 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 147/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 147/7/XXII/16 Nieobowiązujący
332 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 146/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 146/7/XXII/16 Obowiązujący
333 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 145/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 145/7/XXII/16 Nieobowiązujący
334 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 144/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 144/7/XXII/16 Nieobowiązujący
335 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 143/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 143/7/XXII/16 Nieobowiązujący
336 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 142/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 142/7/XXI/16 Obowiązujący
337 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 141/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 141/7/XXI/16 Uchylony
338 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 140/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej 140/7/XXI/16 Obowiązujący
339 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 139/XXI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 139/7/XXI/16 Obowiązujący
340 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego 138/7/XXI/16 Obowiązujący
341 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 137/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów 137/7/XXI/16 Obowiązujący
342 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 136/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 136/7/XXI/16 Nieobowiązujący
343 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 135/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 135/7/XXI/16 Obowiązujący
344 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 134/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 134/7/XX/16 Obowiązujący
345 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 133/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 133/7/XX/16 Tekst jednolity
346 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 132/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 132/7/XX/16 Tekst jednolity
347 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 131/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 131/7/XX/16 Obowiązujący
348 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 130/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 130/7/XX/16 Obowiązujący
349 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 129/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 129/7/XX/16 Obowiązujący
350 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 128/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 128/7/XIX/16 Uchylony
351 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 127/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 127/7/XIX/16 Tekst jednolity
352 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 126/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 126/7/XIX/16 Obowiązujący
353 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 125/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 125/7/XIX/16 Uchylony
354 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 124/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 124/7/XIX/16 Tekst jednolity
355 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 123/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 123/7/XIX/16 Tekst jednolity
356 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 122/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 122/7/XIX/16 Tekst jednolity
357 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 121/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 121/7/XIX/16 Obowiązujący
358 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 120/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 120/7/XIX/16 Obowiązujący
359 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 119/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin 119/7/XIX/16 Obowiązujący
360 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 118/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 118/7/XIX/16 Zmieniony
361 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 117/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 117/7/XIX/16 Obowiązujący
362 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 116/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 116/7/XIX/16 Obowiązujący
363 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 115/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 115/7/XIX/16 Obowiązujący
364 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 114/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 114/7/XIX/16 Obowiązujący
365 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 113/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 113/7/XIX/16 Zmieniony
366 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 112/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 112/7/XIX/16 Obowiązujący
367 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 111/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 111/7/XIX/16 Obowiązujący
368 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 110/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 110/7/XIX/16 Zmieniony
369 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 109/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 109/7/XVIII/15 Uchylony
370 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 108/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020" 108/7/XVIII/15 Obowiązujący
371 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 107/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 107/7/XVIII/15 Obowiązujący
372 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 106/7/XVIII/15 Obowiązujący
373 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 105/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa 105/7/XVIII/15 Obowiązujący
374 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 104/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa 104/7/XVIII/15 Obowiązujący
375 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 103/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 103/7/XVIII/15 Zmieniony
376 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 102/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwała budżetowa na 2016 rok gminy Iłowa 102/7/XVIII/15 Uchylony
377 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 101/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 101/7/XVIII/15 Obowiązujący
378 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 100/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 100/7/XVIII/15 Nieobowiązujący
379 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 99/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 99/7/XVII/15 Obowiązujący
380 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 98/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 98/7/XVII/15 Uchylony
381 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 97/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 97/7/XVII/15 Uchylony
382 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 96/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa 96/7/XVII/15 Obowiązujący
383 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 95/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 95/7/XVII/15 Nieobowiązujący
384 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 94/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Działania” w okresie programowania 2014 - 2020 94/7/XVII/15 Obowiązujący
385 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 93/7/XVI/15 Nieobowiązujący
386 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 92/7/XVI/15 Nieobowiązujący
387 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 91/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 91/7/XVI/15 Uchylony
388 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 90/7/XVI/15 Uchylony
389 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 89/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 89/7/XVI/15 Zmieniony
390 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów 88/7/XVI/15 Nieobowiązujący
391 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87/7/XVI/15 Obowiązujący
392 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 86/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa 86/7/XVI/15 Obowiązujący
393 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 85/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 85/7/XVI/15 Uchylony
394 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 84/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowości Borowe 84/7/XVI/15 Nieobowiązujący
395 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 83/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 83/7/XVI/15 Nieobowiązujący
396 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 82/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok 82/7/XVI/15 Nieobowiązujący
397 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 81/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2016 rok 81/7/XVI/15 Nieobowiązujący
398 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 80/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa 80/7/XVI/15 Nieobowiązujący
399 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 79/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r. 79/7/XVI/15 Obowiązujący
400 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 78/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 78/7/XV/15 Obowiązujący
401 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 77/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 77/7/XV/15 Uchylony
402 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 76/7/XV/15 Uchylony
403 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 75/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 75/7/XV/15 Uchylony
404 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 74/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 74/7/XV/15 Uchylony
405 2015-10-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 73/7/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w roku 2016 na realizację zadania inwestycyjnego 73/7/XIV/15 Obowiązujący
406 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 72/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa 72/7/XIII/15 Obowiązujący
407 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 71/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 71/7/XIII/15 Uchylony
408 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 70/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 70/7/XIII/15 Obowiązujący
409 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 69/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 69/7/XIII/15 Zmieniony
410 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 68/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 68/7/XIII/15 Obowiązujący
411 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 67/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 67/7/XIII/15 Obowiązujący
412 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 66/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 66/7/XIII/15 Nieobowiązujący
413 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 65/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 65/7/XIII/15 Nieobowiązujący
414 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 64/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 64/7/XIII/15 Obowiązujący
415 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 63/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 63/7/XIII/15 Obowiązujący
416 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 62/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 62/7/XIII/15 Obowiązujący
417 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 61/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 61/7/XIII/15 Obowiązujący
418 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 60/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej 60/7/XIII/15 Obowiązujący
419 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 59/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2016-2019 59/7/XIII/15 Obowiązujący
420 2015-08-07 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 57/7/XII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 57/7/XII/15 Obowiązujący
421 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 56/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej 56/7/XI/15 Obowiązujący
422 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 55/7/XI/15 Ma tekst jednolity
423 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 54/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego 54/7/XI/15 Obowiązujący w części
424 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 53/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 53/7/XI/15 Obowiązujący
425 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 52/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 52/7/XI/15 Obowiązujący
426 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 51/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 51/7/XI/15 Obowiązujący
427 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 50/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 50/7/XI/15 Obowiązujący
428 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 49/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 49/7/XI/15 Obowiązujący
429 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 48/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 48/7/XI/15 Obowiązujący
430 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 47/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa 47/7/X/15 Obowiązujący
431 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa. 46/7/X/15 Nieobowiązujący
432 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 45/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku 45/7/X/15 Zmieniony
433 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 44/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa. 44/7/X/15 Obowiązujący
434 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 43/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2014 r. 43/7/X/15 Obowiązujący
435 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 42/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2014 r. 42/7/X/15 Obowiązujący
436 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 41/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Iłowej 41/7/VIII/15 Obowiązujący
437 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 40/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa 40/7/VIII/15 Obowiązujący
438 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 39/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 39/7/VIII/15 Obowiązujący
439 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 38/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 38/7/VIII/15 Obowiązujący
440 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 37/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa w roku szkolnym 2015/2016, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 37/7/VII/15 Nieobowiązujący
441 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 36/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 36/7/VII/15 Obowiązujący
442 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 35/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 35/7/VII/15 Uchylony
443 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 34/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa 34/7/VII/15 Nieobowiązujący
444 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 33/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 33/7/VII/15 Obowiązujący
445 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 32/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2015-2017 32/7/VII/15 Obowiązujący
446 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 31/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 31/7/VI/15 Obowiązujący
447 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 30/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie kontynuacji uczestnictwa Gminy Iłowa w Stowarzyszeniu LGD Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania 2014 – 2020 30/7/VI/15 Obowiązujący
448 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 29/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Iłowa w obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 29/7/VI/15 Obowiązujący
449 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 28/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 28/7/V/15 Obowiązujący
450 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 27/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 27/7/V/15 Uchylony
451 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 26/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 26/7/V/15 Zmieniony
452 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 25/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 25/7/V/15 Zmieniony
453 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 24/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 24/7/V/15 Obowiązujący
454 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 23/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 23/7/V/15 Uchylony
455 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 22/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 22/7/V/15 Obowiązujący
456 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 21/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 21/7/V/15 Obowiązujący
457 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 20/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 20/7/V/15 Obowiązujący
458 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 19/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 19/7/V/15 Uchylony
459 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 18/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 18/7/V/15 Obowiązujący
460 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 17/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego 17/7/IV/14 Obowiązujący
461 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 16/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 16/7/IV/14 Uchylony
462 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 15/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2015 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie 15/7/IV/14 Obowiązujący
463 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 14/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015-2026 14/7/IV/14 Uchylony
464 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na rok 2015 gminy Iłowa 13/7/IV/14 Nieobowiązujący
465 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 12/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 12/7/IV/14 Obowiązujący
466 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 11/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 11/7/IV/14 Nieobowiązujący
467 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 10/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 10/7/III/14 Obowiązujący
468 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 9/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 9/7/III/14 Obowiązujący
469 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 8/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 8/7/III/14 Obowiązujący
470 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 7/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 7/7/III/14 Nieobowiązujący
471 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 6/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej 6/7/I/14 Obowiązujący
472 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 5/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego 5/7/I/14 Obowiązujący
473 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 4/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego 4/7/I/14 Obowiązujący
474 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 3/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego 3/7/I/14 Obowiązujący
475 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 2/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej 2/7/I/14 Obowiązujący
476 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 1/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 1/7/I/14 Obowiązujący
477 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 339/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 339/6/XLII/14 Nieobowiązujący
478 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 338/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 338/6/XLII/14 Uchylony
479 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 337/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 337/6/XLII/14 Obowiązujący
480 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 336/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi dot. bezczynności Burmistrza Iłowej 336/6/XLII/14 Obowiązujący
481 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 335/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 335/6/XLII/14 Obowiązujący
482 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 334/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 334/6/XLII/14 Zmieniony
483 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 333/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 333/6/XLI/14 Obowiązujący
484 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 332/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej 332/6/XLI/14 Obowiązujący
485 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 331/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 331/6/XLI/14 Nieobowiązujący
486 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 330/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie" 330/6/XLI/14 Obowiązujący
487 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 329/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 329/6/XLI/14 Uchylony
488 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 328/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2015 rok 328/6/XLI/14 Obowiązujący
489 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 327/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2015 rok 327/6/XLI/14 Obowiązujący
490 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 326/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 326/6/XLI/14 Obowiązujący
491 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 325/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 325/6/XLI/14 Obowiązujący
492 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 324/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej 324/6/XL/14 Nieobowiązujący
493 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 323/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 323/6/XL/14 Nieobowiązujący
494 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 322/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 322/6/XL/14 Nieobowiązujący
495 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 321/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa 321/6/XL/14 Uchylony
496 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 320/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 320/6/XL/14 Nieobowiązujący
497 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 319/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 319/6/XL/14 Zmieniony
498 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 318/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 318/6/XL/14 Nieobowiązujący
499 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 317/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 317/6/XL/14 Uchylony
500 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 316/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 316/6/XL/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu