ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 320/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Iłowej 320/7/XLII/17 Obowiązujący
2 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 319/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 319/7/XLII/17 Obowiązujący
3 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 318/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 318/7/XLII/17 Obowiązujący
4 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 317/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 317/7/XLII/17 Obowiązujący
5 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 316/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 316/7/XLII/17 Obowiązujący
6 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 315/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 315/7/XLII/17 Obowiązujący
7 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 314/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 314/7/XLII/17 Obowiązujący
8 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 313/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 313/7/XLII/17 Obowiązujący
9 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 312/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 312/7/XLII/17 Obowiązujący
10 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 311/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 311/7/XLII/17 Obowiązujący
11 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 310/7/XLII/17 Obowiązujący
12 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 309/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 309/7/XLII/17 Obowiązujący
13 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 308/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 308/7/XLII/17 Obowiązujący
14 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 307/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 307/7/XLII/17 Obowiązujący
15 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 306/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 gminy Iłowa 306/7/XLI/17 Obowiązujący
16 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 305/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 305/7/XLI/17 Obowiązujący
17 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 304/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 304/7/XLI/17 Obowiązujący
18 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 303/7/XLI/17 Obowiązujący
19 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 302/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową 302/7/XL/17 Obowiązujący
20 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 301/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa 301/7/XL/17 Obowiązujący
21 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 300/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 300/7/XL/17 Obowiązujący
22 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 299/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 299/7/XL/17 Obowiązujący
23 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 298/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 298/7/XXXIX/17 Obowiązujący
24 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 297/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 297/7/XXXIX/17 Obowiązujący
25 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 296/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 296/7/XXXIX/17 Obowiązujący
26 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 295/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku 295/7/XXXIX/17 Obowiązujący
27 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 294/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2016 r. 294/7/XXXIX/17 Obowiązujący
28 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 293/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 293/7/XXXIX/17 Obowiązujący
29 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 292/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 292/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
30 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 291/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik" 291/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
31 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 290/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym 290/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
32 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 289/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 289/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
33 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 288/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIE W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową 288/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
34 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 287/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 287/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
35 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 286/7XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 286/7/XXXIII/17 Obowiązujący
36 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 285/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej 285/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
37 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 284/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 284/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
38 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 283/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 283/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
39 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 282/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 282/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
40 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 281/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 281/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
41 2017-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/7/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iłowa z francuską Gminą Blanzy 280/7/XXXVII/17 Obowiązujący
42 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 279/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 279/7/XXXVI/17 Obowiązujący
43 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 278/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 278/7/XXXVI/17 Obowiązujący
44 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 277/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 277/7/XXXVI/17 Obowiązujący
45 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 276/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 276/7/XXXVI/17 Obowiązujący
46 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 275/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 275/7/XXXVI/17 Obowiązujący
47 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 274/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 274/7/XXXVI/17 Obowiązujący
48 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 273/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 273/7/XXXVI/17 Obowiązujący
49 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 272/7/XXXV/17 Obowiązujący
50 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 271/7/XXXV/17 Obowiązujący
51 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 270/7/XXXV/17 Obowiązujący
52 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 269/7/XXXV/17 Obowiązujący
53 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 268/7/XXXV/17 Obowiązujący
54 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 267/7/XXXV/17 Obowiązujący
55 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej 266/7/XXXV/17 Obowiązujący
56 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 265/7/XXXV/17 Obowiązujący
57 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 264/7/XXXV/17 Obowiązujący
58 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 263/7/XXXV/17 Obowiązujący
59 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 262/7/XXXV/17 Obowiązujący
60 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego 261/7/XXXV/17 Obowiązujący
61 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 260/7/XXXV/17 Obowiązujący
62 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 259/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
63 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 258/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
64 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 257/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
65 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 256/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
66 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 255/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
67 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 254/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
68 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 253/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
69 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 252/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
70 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 251/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
71 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 250/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
72 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 249/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
73 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 248/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
74 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 247/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
75 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 246/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
76 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 245/7/XXXIV/17 Obowiązujący
77 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 244/7/XXXIV/17 Obowiązujący
78 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 243/7/XXXIII/17 Obowiązujący
79 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej 242/7/XXXIII/17 Obowiązujący
80 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej 241/7/XXXIII/17 Obowiązujący
81 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 240/7/XXXIII/17 Obowiązujący
82 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 239/7/XXXIII/17 Obowiązujący
83 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 238/7/XXXIII/17 Obowiązujący
84 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 237/7/XXXIII/17 Obowiązujący
85 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 236/7/XXXIII/17 Obowiązujący
86 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 235/7/XXXIII/17 Obowiązujący
87 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 234/7/XXXIII/17 Obowiązujący
88 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 233/7/XXXII/16 Obowiązujący
89 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa 232/7/XXXII/16 Obowiązujący
90 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa 231/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
91 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 230/7/XXXII/16 Obowiązujący
92 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 229/7/XXXII/16 Obowiązujący
93 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 228/7/XXXII/16 Obowiązujący
94 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 227/7/XXXII/16 Obowiązujący
95 2016-12-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 226/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
96 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 225/7/XXXI/16 Obowiązujący
97 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 224/7/XXXI/16 Obowiązujący
98 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 223/7/XXXI/16 Obowiązujący
99 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 222/7/XXXI/16 Obowiązujący
100 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 221/7/XXXI/16 Obowiązujący
101 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 220/7/XXXI/16 Obowiązujący
102 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 219/7/XXXI/16 Obowiązujący
103 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok 218/7/XXXI/16 Obowiązujący
104 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok 217/7/XXXI/16 Obowiązujący
105 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 216/7/XXXI/16 Obowiązujący
106 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 215/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
107 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku 214/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
108 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 213/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 213/7/XXX/16 Obowiązujący
109 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 212/7/XXX/16 Obowiązujący
110 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 211/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 211/7/XXX/16 Obowiązujący
111 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 210/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 210/7/XXX/16 Obowiązujący
112 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 209/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 209/7/XXX/16 Obowiązujący
113 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 208/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 208/7/XXX/16 Obowiązujący
114 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 207/7/XXX/16 Obowiązujący
115 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 206/7/XXX/16 Obowiązujący
116 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 205/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowości Borowe 205/7/XXX/16 Obowiązujący
117 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 204/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Iłowa 204/7/XXX/16 Obowiązujący
118 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 203/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 203/7/XXX/16 Nieobowiązujący
119 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 202/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032” 202/7/XXIX/16 Obowiązujący
120 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 201/7/XXIX/16 Obowiązujący
121 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 200/7/XXIX/16 Obowiązujący
122 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 199/7/XXIX/16 Obowiązujący
123 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 198/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 198/7/XXIX/16 Obowiązujący
124 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 197/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 197/7/XXIX/16 Obowiązujący
125 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 196/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 196/7/XXIX/16 Obowiązujący
126 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 195/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 195/7/XXVIII/16 Obowiązujący
127 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 194/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 194/7/XXVIII/16 Obowiązujący
128 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 193/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 193/7/XXVIII/16 Obowiązujący
129 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 192/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej, ul. Żagańska 40A 192/7/XXVIII/16 Obowiązujący
130 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 191/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 191/7/XXVII/16 Obowiązujący
131 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 190/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 190/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
132 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 189/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 189/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
133 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 188/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 188/7/XXVII/16 Obowiązujący
134 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 177/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa 177/7/XXVI/16 Obowiązujący
135 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów 176/7/XXVI/16 Obowiązujący
136 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 175/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa 175/7/XXVI/16 Obowiązujący
137 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 174/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 174/7/XXVI/16 Obowiązujący
138 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 173/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 173/7/XXVI/16 Obowiązujący
139 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 172/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 172/7/XXVI/16 Obowiązujący
140 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 171/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 171/7/XXVI/16 Obowiązujący
141 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 170/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 170/7/XXVI/16 Uchylony
142 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 169/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 169/7/XXVI/16 Uchylony
143 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 168/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 168/7/XXVI/16 Uchylony
144 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 167/7/XXVI/16 Uchylony
145 2008-09-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Iłowa 175/5/XVIII/08 Uchylony
146 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 166/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej 166/7/XXV/16 Obowiązujący
147 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 165/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 165/7/XXV/16 Uchylony
148 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 164/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 164/7/XXV/16 Obowiązujący
149 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 163/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 163/7/XXV/16 Obowiązujący
150 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 162/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 162/7/XXV/16 Obowiązujący
151 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 161/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 161/7/XXV/16 Obowiązujący
152 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 160/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 160/7/XXIV/16 Obowiązujący
153 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 159/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 159/7/XXIV/16 Obowiązujący
154 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 158/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 158/7/XXIV/16 Obowiązujący
155 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 157/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 157/7/XXIV/16 Zmieniony
156 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 156/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 156/7/XXIV/16 Obowiązujący
157 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 155/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 155/7/XXIV/16 Zmieniony
158 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 154/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 r. gminy Iłowa 154/7/XXIV/16 Nieobowiązujący
159 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 153/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r. 153/7/XXIV/16 Obowiązujący
160 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 152/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 152/7/XXIV/16 Obowiązujący
161 2001-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/3/XXX/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 138/3/XXX/01 Ma tekst jednolity
162 2001-08-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 106/3/XXVII/01 Ma tekst jednolity
163 1999-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 87/3/X/99 Ma tekst jednolity
164 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł" 217/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
165 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta" 216/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
166 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/5/XXI/ 08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną" 208/5/XXI/ 08 Ma tekst jednolity
167 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie" 207/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
168 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk" 206/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
169 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy" 205/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
170 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda" 204/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
171 2008-07-18 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 164/5/XVII/08 Zmieniony
172 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 151/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 151/7/XXIII/16 Obowiązujący
173 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 150/7/XXIII/16 Zmieniony
174 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 149/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej 149/7/XXII/16 Obowiązujący
175 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 148/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 148/7/XXII/16 Obowiązujący
176 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 147/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 147/7/XXII/16 Nieobowiązujący
177 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 146/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 146/7/XXII/16 Obowiązujący
178 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 145/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 145/7/XXII/16 Nieobowiązujący
179 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 144/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 144/7/XXII/16 Nieobowiązujący
180 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 143/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 143/7/XXII/16 Nieobowiązujący
181 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 142/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 142/7/XXI/16 Obowiązujący
182 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 141/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 141/7/XXI/16 Obowiązujący
183 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 140/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej 140/7/XXI/16 Obowiązujący
184 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 139/XXI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 139/7/XXI/16 Obowiązujący
185 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego 138/7/XXI/16 Obowiązujący
186 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 137/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów 137/7/XXI/16 Obowiązujący
187 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 136/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 136/7/XXI/16 Nieobowiązujący
188 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 135/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 135/7/XXI/16 Obowiązujący
189 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 134/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 134/7/XX/16 Obowiązujący
190 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 133/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 133/7/XX/16 Tekst jednolity
191 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 132/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 132/7/XX/16 Tekst jednolity
192 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 131/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 131/7/XX/16 Obowiązujący
193 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 130/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 130/7/XX/16 Obowiązujący
194 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 129/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 129/7/XX/16 Obowiązujący
195 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 128/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 128/7/XIX/16 Uchylony
196 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 127/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 127/7/XIX/16 Tekst jednolity
197 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 126/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 126/7/XIX/16 Obowiązujący
198 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 125/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 125/7/XIX/16 Uchylony
199 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 124/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 124/7/XIX/16 Tekst jednolity
200 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 123/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 123/7/XIX/16 Tekst jednolity
201 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 122/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 122/7/XIX/16 Tekst jednolity
202 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 121/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 121/7/XIX/16 Obowiązujący
203 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 120/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 120/7/XIX/16 Obowiązujący
204 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 119/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin 119/7/XIX/16 Obowiązujący
205 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 118/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 118/7/XIX/16 Zmieniony
206 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 117/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 117/7/XIX/16 Obowiązujący
207 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 116/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 116/7/XIX/16 Obowiązujący
208 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 115/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 115/7/XIX/16 Obowiązujący
209 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 114/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 114/7/XIX/16 Obowiązujący
210 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 113/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 113/7/XIX/16 Zmieniony
211 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 112/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 112/7/XIX/16 Obowiązujący
212 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 111/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 111/7/XIX/16 Obowiązujący
213 2016-02-09 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 110/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 110/7/XIX/16 Zmieniony
214 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 109/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 109/7/XVIII/15 Uchylony
215 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 108/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020" 108/7/XVIII/15 Obowiązujący
216 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 107/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 107/7/XVIII/15 Obowiązujący
217 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 106/7/XVIII/15 Obowiązujący
218 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 105/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa 105/7/XVIII/15 Obowiązujący
219 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 104/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa 104/7/XVIII/15 Obowiązujący
220 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 103/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 103/7/XVIII/15 Zmieniony
221 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 102/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwała budżetowa na 2016 rok gminy Iłowa 102/7/XVIII/15 Uchylony
222 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 101/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 101/7/XVIII/15 Obowiązujący
223 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 100/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 100/7/XVIII/15 Nieobowiązujący
224 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 99/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 99/7/XVII/15 Obowiązujący
225 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 98/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 98/7/XVII/15 Uchylony
226 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 97/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 97/7/XVII/15 Uchylony
227 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 96/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa 96/7/XVII/15 Obowiązujący
228 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 95/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 95/7/XVII/15 Nieobowiązujący
229 2015-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 94/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Działania” w okresie programowania 2014 - 2020 94/7/XVII/15 Obowiązujący
230 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 93/7/XVI/15 Nieobowiązujący
231 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 92/7/XVI/15 Nieobowiązujący
232 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 91/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 91/7/XVI/15 Uchylony
233 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 90/7/XVI/15 Uchylony
234 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 89/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 89/7/XVI/15 Nieobowiązujący
235 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów 88/7/XVI/15 Nieobowiązujący
236 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87/7/XVI/15 Obowiązujący
237 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 86/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa 86/7/XVI/15 Obowiązujący
238 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 85/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 85/7/XVI/15 Uchylony
239 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 84/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowości Borowe 84/7/XVI/15 Nieobowiązujący
240 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 83/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 83/7/XVI/15 Nieobowiązujący
241 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 82/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok 82/7/XVI/15 Nieobowiązujący
242 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 81/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2016 rok 81/7/XVI/15 Nieobowiązujący
243 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 80/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa 80/7/XVI/15 Nieobowiązujący
244 2015-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 79/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r. 79/7/XVI/15 Obowiązujący
245 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 78/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 78/7/XV/15 Obowiązujący
246 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 77/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 77/7/XV/15 Uchylony
247 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 76/7/XV/15 Uchylony
248 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 75/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 75/7/XV/15 Uchylony
249 2015-11-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 74/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 74/7/XV/15 Uchylony
250 2015-10-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 73/7/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w roku 2016 na realizację zadania inwestycyjnego 73/7/XIV/15 Obowiązujący
251 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 72/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa 72/7/XIII/15 Obowiązujący
252 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 71/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 71/7/XIII/15 Uchylony
253 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 70/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 70/7/XIII/15 Obowiązujący
254 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 69/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 69/7/XIII/15 Zmieniony
255 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 68/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 68/7/XIII/15 Obowiązujący
256 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 67/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 67/7/XIII/15 Obowiązujący
257 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 66/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa 66/7/XIII/15 Nieobowiązujący
258 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 65/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 65/7/XIII/15 Zmieniony
259 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 64/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 64/7/XIII/15 Obowiązujący
260 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 63/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 63/7/XIII/15 Obowiązujący
261 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 62/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 62/7/XIII/15 Obowiązujący
262 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 61/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 61/7/XIII/15 Obowiązujący
263 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 60/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej 60/7/XIII/15 Obowiązujący
264 2015-09-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 59/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2016-2019 59/7/XIII/15 Obowiązujący
265 2015-08-07 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 57/7/XII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 57/7/XII/15 Obowiązujący
266 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 56/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej 56/7/XI/15 Obowiązujący
267 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji 55/7/XI/15 Ma tekst jednolity
268 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 54/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego 54/7/XI/15 Obowiązujący w części
269 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 53/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 53/7/XI/15 Obowiązujący
270 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 52/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 52/7/XI/15 Obowiązujący
271 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 51/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 51/7/XI/15 Obowiązujący
272 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 50/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 50/7/XI/15 Obowiązujący
273 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 49/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 49/7/XI/15 Obowiązujący
274 2015-06-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 48/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 48/7/XI/15 Obowiązujący
275 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 47/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa 47/7/X/15 Obowiązujący
276 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa. 46/7/X/15 Nieobowiązujący
277 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 45/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku 45/7/X/15 Zmieniony
278 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 44/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa. 44/7/X/15 Obowiązujący
279 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 43/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2014 r. 43/7/X/15 Obowiązujący
280 2015-06-18 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 42/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2014 r. 42/7/X/15 Obowiązujący
281 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 41/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Iłowej 41/7/VIII/15 Obowiązujący
282 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 40/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa 40/7/VIII/15 Obowiązujący
283 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 39/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 39/7/VIII/15 Obowiązujący
284 2015-05-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 38/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 38/7/VIII/15 Obowiązujący
285 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 37/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa w roku szkolnym 2015/2016, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 37/7/VII/15 Nieobowiązujący
286 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 36/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 36/7/VII/15 Obowiązujący
287 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 35/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 35/7/VII/15 Uchylony
288 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 34/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa 34/7/VII/15 Nieobowiązujący
289 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 33/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 33/7/VII/15 Obowiązujący
290 2015-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 32/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2015-2017 32/7/VII/15 Obowiązujący
291 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 31/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 31/7/VI/15 Obowiązujący
292 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 30/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie kontynuacji uczestnictwa Gminy Iłowa w Stowarzyszeniu LGD Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania 2014 – 2020 30/7/VI/15 Obowiązujący
293 2015-02-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 29/7/VI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Iłowa w obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 29/7/VI/15 Obowiązujący
294 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 28/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 28/7/V/15 Obowiązujący
295 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 27/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 27/7/V/15 Uchylony
296 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 26/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 26/7/V/15 Zmieniony
297 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 25/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 25/7/V/15 Zmieniony
298 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 24/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 24/7/V/15 Obowiązujący
299 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 23/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 23/7/V/15 Uchylony
300 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 22/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 22/7/V/15 Obowiązujący
301 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 21/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 21/7/V/15 Obowiązujący
302 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 20/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 20/7/V/15 Obowiązujący
303 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 19/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 19/7/V/15 Uchylony
304 2015-01-15 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 18/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 18/7/V/15 Obowiązujący
305 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 17/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego 17/7/IV/14 Obowiązujący
306 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 16/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 16/7/IV/14 Uchylony
307 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 15/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2015 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie 15/7/IV/14 Obowiązujący
308 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 14/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015-2026 14/7/IV/14 Uchylony
309 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na rok 2015 gminy Iłowa 13/7/IV/14 Nieobowiązujący
310 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 12/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 12/7/IV/14 Obowiązujący
311 2014-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 11/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 11/7/IV/14 Nieobowiązujący
312 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 10/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 10/7/III/14 Obowiązujący
313 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 9/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 9/7/III/14 Obowiązujący
314 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 8/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 8/7/III/14 Obowiązujący
315 2014-12-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 7/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 7/7/III/14 Nieobowiązujący
316 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 6/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej 6/7/I/14 Obowiązujący
317 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 5/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego 5/7/I/14 Obowiązujący
318 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 4/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego 4/7/I/14 Obowiązujący
319 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 3/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego 3/7/I/14 Obowiązujący
320 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 2/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej 2/7/I/14 Obowiązujący
321 2014-12-01 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 1/7/I/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 1/7/I/14 Obowiązujący
322 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 339/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 339/6/XLII/14 Nieobowiązujący
323 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 338/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 338/6/XLII/14 Uchylony
324 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 337/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 337/6/XLII/14 Obowiązujący
325 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 336/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi dot. bezczynności Burmistrza Iłowej 336/6/XLII/14 Obowiązujący
326 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 335/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 335/6/XLII/14 Obowiązujący
327 2014-11-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 334/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 334/6/XLII/14 Zmieniony
328 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 333/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 333/6/XLI/14 Obowiązujący
329 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 332/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej 332/6/XLI/14 Obowiązujący
330 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 331/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 331/6/XLI/14 Nieobowiązujący
331 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 330/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie" 330/6/XLI/14 Obowiązujący
332 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 329/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 329/6/XLI/14 Uchylony
333 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 328/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2015 rok 328/6/XLI/14 Obowiązujący
334 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 327/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2015 rok 327/6/XLI/14 Obowiązujący
335 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 326/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 326/6/XLI/14 Obowiązujący
336 2014-10-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 325/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 325/6/XLI/14 Obowiązujący
337 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 324/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej 324/6/XL/14 Nieobowiązujący
338 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 323/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 323/6/XL/14 Nieobowiązujący
339 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 322/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 322/6/XL/14 Nieobowiązujący
340 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 321/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa 321/6/XL/14 Uchylony
341 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 320/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 320/6/XL/14 Nieobowiązujący
342 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 319/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 319/6/XL/14 Zmieniony
343 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 318/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 318/6/XL/14 Nieobowiązujący
344 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 317/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 317/6/XL/14 Uchylony
345 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 316/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 316/6/XL/14 Obowiązujący
346 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 315/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 315/6/XL/14 Obowiązujący
347 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 314/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 314/6/XL/14 Obowiązujący
348 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 313/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 313/6/XL/14 Nieobowiązujący
349 2014-09-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 312/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 312/6/XL/14 Zmieniony
350 2014-07-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 311/6/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 311/6/XXXIX/14 Obowiązujący
351 2014-07-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 310/6/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 310/6/XXXIX/14 Obowiązujący
352 2014-07-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 309/6/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku 309/6/XXXIX/14 Obowiązujący
353 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 308/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2013 r. 308/6/XXXVIII/14 Obowiązujący
354 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 307/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013 r. 307/6/XXXVIII/14 Obowiązujący
355 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 306/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 306/6/XXXVIII/14 Nieobowiązujący
356 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 305/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 gminy Iłowa 305/6/XXXVIII/14 Nieobowiązujący
357 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 304/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 304/6/XXXVIII/14 Obowiązujący
358 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 303/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Żaganiec, gmina Iłowa 303/6/XXXVIII/14 Obowiązujący
359 2014-06-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 302/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Klików i Kowalice, gmina Iłowa 302/6/XXXVIII/14 Obowiązujący
360 2014-06-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 301/6/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 301/6/XXXVII/14 Obowiązujący
361 2014-06-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 300/6/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa 300/6/XXXVII/14 Nieobowiązujący
362 2014-06-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 299/6/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 299/6/XXXVII/14 Obowiązujący
363 2014-06-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 298/6/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Iłowa z mocy ustawy 298/6/XXXVII/14 Obowiązujący
364 2014-04-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 297/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 297/6/XXXVI/14 Nieobowiązujący
365 2014-04-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 296/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 296/6/XXXVI/14 Obowiązujący
366 2014-04-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 295/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Św. Jana Pawła II" terenowi w Iłowej 295/6/XXXVI/14 Obowiązujący
367 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 294/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa 294/6/XXXV/14 Obowiązujący
368 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 293/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 293/6/XXXV/14 Obowiązujący
369 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 292/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 292/6/XXXV/14 Obowiązujący
370 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 291/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa środków stanowiących fundusz sołecki 291/6/XXXV/14 Obowiązujący
371 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 290/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 290/6/XXXV/14 Obowiązujący
372 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 289/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 289/6/XXXV/14 Zmieniony
373 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 288/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 288/6/XXXIV/14 Obowiązujący
374 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 287/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 287/6/XXXIV/14 Obowiązujący
375 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 286/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 286/6/XXXIV/14 Obowiązujący
376 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 285/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 285/6/XXXIV/14 Obowiązujący
377 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 284/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 284/6/XXXIV/14 Uchylony
378 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 283/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 283/6/XXXIV/14 Obowiązujący
379 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 282/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 282/6/XXXIV/14 Obowiązujący
380 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 281/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej 281/6/XXXIV/14 Obowiązujący
381 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa 280/6/XXXIV/14 Obowiązujący
382 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 279/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2016 279/6/XXXIII/14 Obowiązujący
383 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 278/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016 278/6/XXXIII/14 Obowiązujący
384 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 277/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na lata 2014-2016 277/6/XXXIII/14 Obowiązujący
385 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 276/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014-2023 276/6/XXXII/13 Obowiązujący
386 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 275/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA 275/6/XXXII/13 Obowiązujący
387 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 274/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021 274/6/XXXII/13 Nieobowiązujący
388 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 273/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 273/6/XXXII/13 Nieobowiązujący
389 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 272/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 272/6/XXXII/13 Obowiązujący
390 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 271/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 271/6/XXXII/13 Obowiązujący
391 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 270/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 626/4 położonej w Iłowej przy ul. Piaskowej 270/6/XXXII/13 Obowiązujący
392 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 269/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 269/6/XXXI/13 Uchylony
393 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 268/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 268/6/XXXI/13 Obowiązujący
394 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 267/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku 267/6/XXXI/13 Obowiązujący
395 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 266/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 266/6/XXXI/13 Obowiązujący
396 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 265/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Iłowej 265/6/XXXI/13 Obowiązujący
397 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 264/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Żagańskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa 264/6/XXXI/13 Obowiązujący
398 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 263/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 263/6/XXXI/13 Nieobowiązujący
399 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 262/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 262/6/XXXI/13 Obowiązujący
400 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 261/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 261/6/XXXI/13 Obowiązujący
401 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 260/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn „Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej” 260/6/XXXI/13 Obowiązujący
402 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 259/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 259/6/XXXI/13 Obowiązujący
403 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/6/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 257/6/XXX/13 Obowiązujący
404 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 258/6/XXX/13 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 258/6/XXX/13 Obowiązujący
405 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 256/6/XXX/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 256/6/XXX/13 Obowiązujący
406 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 255/6/XXX/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 255/6/XXX/13 Uchylony
407 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 254/6/XXX/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 254/6/XXX/13 Uchylony
408 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 253/6/XXX/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 253/6/XXX/13 Obowiązujący
409 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 252/6/XXX/13 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 252/6/XXX/13 Ma tekst jednolity
410 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 251/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa za nieuzasadnione 251/6/XXX/13 Obowiązujący
411 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 250/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2014 rok 250/6/XXX/13 Obowiązujący
412 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 249/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2014 rok 249/6/XXX/13 Obowiązujący
413 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 248/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 248/6/XXIX/13 Obowiązujący
414 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 247/6/XXIX/13 Uchylony
415 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 246/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 246/6/XXIX/13 Zmieniony
416 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 245/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 245/6/XXIX/13 Zmieniony
417 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 244/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 244/6/XXIX/13 Nieobowiązujący
418 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 243/6/XXVIII/13 Obowiązujący
419 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 242/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 242/6/XXVIII/13 Obowiązujący
420 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 241/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa 241/6/XXVIII/13 Obowiązujący
421 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 240/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4/6 położonej w miejscowości Kowalice, gmina Iłowa 240/6/XXVIII/13 Obowiązujący
422 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 239/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 239/6/XXVIII/13 Obowiązujący
423 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 238/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 238/6/XXVIII/13 Nieobowiązujący
424 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 237/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 237/6/XXVII/13 Uchylony
425 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 236/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 236/6/XXVII/13 Uchylony
426 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 235/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa. 235/6/XXVII/13 Nieobowiązujący
427 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 234/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa placu zabaw przy ul Piaskowej w Iłowej". 234/6/XXVII/13 Zmieniony
428 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 233/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2012 r. 233/6/XXVII/13 Obowiązujący
429 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 232/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2012 r. 232/6/XXVII/13 Obowiązujący
430 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 231/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 231/6/XXVII/13 Uchylony
431 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 230/6/XXVI/13 Uchylony
432 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 229/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2013-2021 229/6/XXVI/13 Nieobowiązujący
433 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 228/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 228/6/XXVI/13 Nieobowiązujący
434 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 227/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 227/6/XXVI/13 Obowiązujący
435 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 226/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 226/6/XXV/13 Obowiązujący
436 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 225/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 225/6/XXV/13 Uchylony
437 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 224/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 224/6/XXV/13 Obowiązujący
438 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 223/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r.o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej. 223/6/XXIV/13 Uchylony
439 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 222/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021. 222/6/XXIV/13 Nieobowiązujący
440 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 221/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa. 221/6/XXIV/13 Nieobowiązujący
441 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 220/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 220/6/XXIII/13 Nieobowiązujący
442 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 219/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej 219/6/XXIII/13 Uchylony
443 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 218/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 218/6/XXIII/13 Obowiązujący
444 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 217/6/XXIII/13 Obowiązujący
445 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej 216/6/XXIII/13 Obowiązujący
446 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 215/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa 215/6/XXIII/13 Uchylony
447 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 214/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 214/6/XXIII/13 Obowiązujący
448 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 213/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Za Kowalem” 213/6/XXIII/13 Obowiązujący
449 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 212/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Olsza przy łące” 212/6/XXIII/13 Obowiązujący
450 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 211/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab z jamą” 211/6/XXIII/13 Obowiązujący
451 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 210/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab przy kamienisku” 210/6/XXIII/13 Obowiązujący
452 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 209/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb w Borowym” 209/6/XXIII/13 Obowiązujący
453 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb guzowaty” 208/6/XXIII/13 Obowiązujący
454 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Elegancik” 207/6/XXIII/13 Obowiązujący
455 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Buk miłości” 206/6/XXIII/13 Obowiązujący
456 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 205/6/XXIII/13 Obowiązujący
457 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 204/6/XXIII/13 Obowiązujący
458 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 203/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 203/6/XXIII/13 Ma tekst jednolity
459 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 202/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 202/6/XXIII/13 Obowiązujący
460 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 201/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 201/6/XXII/13 Obowiązujący
461 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 200/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. 200/6/XXII/13 Uchylony
462 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 199/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta". 199/6/XXII/13 Obowiązujący
463 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 198/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną". 198/6/XXII/13 Obowiązujący
464 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 197/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie". 197/6/XXII/13 Obowiązujący
465 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 196/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk". 196/6/XXII/13 Obowiązujący
466 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 195/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy". 195/6/XXII/13 Obowiązujący
467 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 194/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł". 194/6/XXII/13 Obowiązujący
468 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 193/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda". 193/6/XXII/13 Obowiązujący
469 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 192/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 192/6/XXII/13 Obowiązujący
470 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 191/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 191/6/XXII/13 Uchylony
471 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 190/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 190/6/XXII/13 Obowiązujący
472 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021 189/6/XXI/12 Nieobowiązujący
473 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY IŁOWA 188/6/XXI/12 Obowiązujący
474 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 187/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 187/6/XXI/12 Nieobowiązujący
475 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 186/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 186/6/XXI/12 Nieobowiązujący
476 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 185/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 185/6/XX/12 Uchylony
477 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 184/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 184/6/XX/12 Uchylony
478 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 183/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 183/6/XX/12 Nieobowiązujący
479 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 182/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2012-2021. 182/6/XX/12 Obowiązujący
480 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 181/6/XX/12 Nieobowiązujący
481 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 180/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku. 180/6/XX/12 Obowiązujący
482 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 179/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu”. 179/6/XX/12 Nieobowiązujący
483 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 173/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Iłowej. 173/6/XIX/12 Obowiązujący
484 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 172/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. 172/6/XIX/12 Obowiązujący
485 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 171/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2013 rok. 171/6/XIX/12 Obowiązujący
486 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 170/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2013 rok. 170/6/XIX/12 Obowiązujący
487 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 169/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody "Wanda" i "Boruta". 169/6/XIX/12 Obowiązujący
488 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 178/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 178/6/XIX/12 Uchylony
489 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 177/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 177/6/XIX/12 Uchylony
490 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 176/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 176/6/XIX/12 Zmieniony
491 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 175/6/XIX/12 Uchylony
492 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 174/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. 174/6/XIX/12 Uchylony
493 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 168/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 168/6/XIX/12 Zmieniony
494 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 167/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł". 167/6/XVIII/12 Obowiązujący
495 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 166/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta". 166/6/XVIII/12 Obowiązujący
496 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 165/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną". 165/6/XVIII/12 Obowiązujący
497 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 164/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie". 164/6/XVIII/12 Obowiązujący
498 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 163/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk". 163/6/XVIII/12 Obowiązujący
499 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 162/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy". 162/6/XVIII/12 Obowiązujący
500 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 161/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda". 161/6/XVIII/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu