ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2017-04-24 Zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego od 1939 r Wydziału Rozpuszczalnych Alkalicznych Krzemianów Sodu i Potasu w Ciech Vitrosilicon S.A Zakład Iłowa
2 Formularz B 2016-11-09 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 443
3 Formularz B 2016-09-30 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 787/4, Iłowa
4 Formularz B 2016-09-20 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 184, Szczepanów
5 Formularz B 2016-09-13 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 513-Iłowa, 347/1-Czyżówek
6 Formularz B 2016-09-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 260, Konin Żagański
7 Formularz B 2016-08-30 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 493, Iłowa
8 Formularz A 2016-08-24 wniosek o uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 787/4
9 Formularz B 2016-08-18 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 998-Iłowa
10 Formularz A 2016-08-16 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 443, Iłowa
11 Formularz A 2016-08-12 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 438/3, obręb Borowe
12 Formularz B 2016-08-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 223, 227, 159/2, 175
13 Formularz A 2016-08-03 wniosek o usunięcie drzewa na działce 493
14 Formularz A 2016-08-01 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 260, obręb Konin Żagański
15 Formularz B 2016-07-28 decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów na działce 1073, Iłowa
16 Formularz B 2016-07-26 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 88/4, Konin Żagański
17 Formularz B 2016-07-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 7, Konin Żagański
18 Formularz B 2016-07-18 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 364, 118, Szczepanów
19 Formularz B 2016-07-18 decyzja zezwalające na usunięcie drzew na działce 52/2 i 51, Czyżówek
20 Formularz B 2016-07-18 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 1219, Iłowa
21 Formularz A 2016-07-13 wniosek na usunięcie drzew na działce 184, Szczepanów
22 Formularz A 2016-07-12 wniosek o usunięcie drzew na działce 1059/1 - Iłowa
23 Formularz B 2016-07-06 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 27/8, obręb Czyzówek
24 Formularz B 2016-07-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 122/2, obręb Klików
25 Formularz B 2016-07-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 204/2, obręb Iłowa
26 Formularz B 2016-07-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 204/1, obręb Iłowa
27 Formularz A 2016-07-04 wniosek o usunięcie drzew na działce 513-Iłowa i 347/1-Czyżówek
28 Formularz A 2016-07-01 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 998-Iłowa
29 Formularz A 2016-06-30 wniosek o usunięcie drzew na działkach 223, 227, 159/2, 175, Klików
30 Formularz A 2016-06-29 wniosek o usunięcie krzewów na działce 1073, Iłowa
31 Formularz B 2016-06-27 decyzje umorzeniowa w sprawie usunięcia drzew na działce nr 46, obręb Czyżówek
32 Formularz B 2016-06-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów na działce nr 706/2, obręb Iłowa
33 Formularz B 2016-06-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 120, obręb Szczepanów
34 Formularz B 2016-06-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 130/1, obręb Szczepanów
35 Formularz B 2016-06-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 148, obręb Iłowa
36 Formularz B 2016-06-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 706/4, obręb Iłowa
37 Formularz A 2016-06-21 wniosek o usunięcie drzew na działce nr 1219, Iłowa
38 Formularz A 2016-06-20 wniosek o usunięcie drzew na działce 52/1 i 51, Czyżówek
39 Formularz B 2016-06-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 438/3, obręb Borowe
40 Formularz B 2016-06-14 decyzja umerzeniowa w sprawie usunięcia drzew na działce nr 393, obręb Iłowa
41 Formularz B 2016-06-14 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 142/1, obręb Borowe
42 Formularz B 2016-06-14 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 829/6, obręb Iłowa
43 Formularz B 2016-06-14 decyzja zmieniająca decyzję nr GK-V.6131.113.2015
44 Formularz A 2016-06-14 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 364, 118, Szczepanów
45 Formularz A 2016-06-13 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 88/4, Konin Żagański
46 Formularz B 2016-06-12 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 149/1, obręb Iłowa
47 Formularz B 2016-06-10 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 28, obręb Konin Żagański
48 Formularz A 2016-06-09 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 7, Konin Żagański
49 Formularz B 2016-06-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 806/9, obręb Iłowa
50 Formularz B 2016-06-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 121/2, obręb Szczepanów
51 Formularz B 2016-06-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 121/1, obręb Szczepanów
52 Formularz B 2016-06-03 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1269, obręb Iłowa
53 Formularz A 2016-06-03 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na działce nr 204/2, obręb Iłowa
54 Formularz A 2016-06-03 Wniosek o usunięcie drzew na działce nr 204/1, obręb Iłowa
55 Formularz A 2016-05-30 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 122/2, obręb Klików
56 Formularz B 2016-05-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 639/2, obręb Iłowa
57 Formularz A 2016-05-25 wniosek o zmianę decyzji GK-V.6131.113.2015
58 Formularz A 2016-05-23 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 27/8, obręb Czyżówek
59 Formularz B 2016-05-17 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 740/1, obręb Iłowa
60 Formularz A 2016-05-17 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 706/4, obręb Iłowa
61 Formularz B 2016-05-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 833/8, obręb Iłowa
62 Formularz A 2016-05-06 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 148, obręb Iłowa
63 Formularz A 2016-05-06 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 99, obręb Konin Żagański
64 Formularz B 2016-05-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 275, obręb Iłowa oraz na działce nr 94/3, obręb Żaganiec
65 Formularz B 2016-05-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 870/1, obręb Iłowa
66 Formularz A 2016-04-28 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 8296/6, obręb Iłowa
67 Formularz A 2016-04-25 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 28, obręb Konin Żagański
68 Formularz A 2016-04-25 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 149/1, obręb Iłowa
69 Formularz A 2016-04-22 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 142/1, obręb Borowe
70 Formularz B 2016-04-20 decyzja zmieniająca termin usunięcia drzew na działce 233/8 i 287/4, obręb Konin Żag.
71 Formularz A 2016-04-18 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 121/2, obręb Szczepanów
72 Formularz A 2016-04-18 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 121/1, obręb Szczepanów
73 Formularz A 2016-04-18 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 120, obręb Szczepanów
74 Formularz A 2016-04-18 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 130/1, obręb Szczepanów
75 Formularz A 2016-04-15 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 639/2
76 Formularz A 2016-04-15 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1269, obręb Iłowa
77 Formularz B 2016-04-12 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 138/4, obręb Klików
78 Formularz B 2016-04-12 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 470, obręb Iłowa
79 Formularz A 2016-04-11 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na działce nr 706/2, obręb Iłowa
80 Formularz A 2016-04-07 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 46, obręb Czyżówek
81 Formularz A 2016-04-07 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 806/9, obręb Iłowa
82 Formularz A 2016-04-06 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 393/, obręb Szczepanów
83 Formularz B 2016-04-05 decyzja umorzeniowa w sprawie usunięcia drzew rosnących na działce nr 1261/5, obręb Iłowa
84 Formularz A 2016-04-04 wniosek na usunięcie drzew na działce 870/1, obręb Iłowa
85 Formularz B 2016-03-31 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 422, obręb Czerna
86 Formularz A 2016-03-31 wniosek o zmianę terminu usunięcia drzew na działce nr 233/8 i 287/4, obręb Konin Żag.
87 Formularz A 2016-03-24 wniosek na usunięcie drzew na działce nr 740/1, obręb Iłowa
88 Formularz B 2016-03-22 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1204, obręb Iłowa
89 Formularz B 2016-03-15 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 347/1, obręb Czyżówek oraz 261, obręb Borowe
90 Formularz A 2016-03-10 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1261, obręb Iłowa
91 Formularz B 2016-03-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 719/7, obręb Iłowa
92 Formularz B 2016-03-03 dezyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 363/1, obręb Czerna
93 Formularz A 2016-03-02 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 138/4, obręb Klików
94 Formularz A 2016-03-02 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 470, obręb Iłowa
95 Formularz A 2016-02-29 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1204, obręb Iłowa
96 Formularz A 2016-02-26 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 422, obręb Czerna
97 Formularz B 2016-02-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 477 i 479/1, obręb Borowe
98 Formularz B 2016-02-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 65, obręb Czyżówek
99 Formularz B 2016-02-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 405/5, 404/2, 404/7, obręb Konin Żagański
100 Formularz A 2016-02-15 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 363/1, obręb Czerna
101 Formularz A 2016-02-12 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 719,7 obręb Iłowa
102 Formularz A 2016-02-10 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drze na działce nr 94/3, obręb Żaganiec oraz działka nr 275, obręb Iłowa
103 Formularz B 2016-02-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 740/1, obręb Iłowa
104 Formularz A 2016-02-09 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 833/8, obręb Iłowa
105 Formularz B 2016-02-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/66, obręb Konin Żagański
106 Formularz B 2016-02-03 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 245/4, obręb Iłowa
107 Formularz B 2016-02-03 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/49, obręb Konin Żagański
108 Formularz B 2016-02-03 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/61, obręb Konin Żagański
109 Formularz A 2016-02-01 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 405/5, 404/2, 404/7, obręb Konin Żagański
110 Formularz B 2016-01-25 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 43/1, obręb Czerna
111 Formularz A 2016-01-22 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 65, obręb Czyżówek
112 Formularz B 2016-01-12 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 808/3, obręb Iłowa
113 Formularz B 2016-01-08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/8, 45/9 w m. Konin Żaganski
114 Formularz B 2016-01-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 330/9, obrąb Jankowa Żag.
115 Formularz A 2016-01-05 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 261, obręb Borowe oraz na działce nr 347/1, obręb Czyżówek
116 Formularz A 2015-12-31 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działłce nr740/1, obręb Iłowa
117 Formularz B 2015-12-28 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 453, obręb Iłowa
118 Formularz A 2015-12-17 wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew na działce nr 1/66, obręb Konin Żagański
119 Formularz A 2015-12-17 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1/49, obręb Konin Żagański
120 Formularz A 2015-12-17 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1/61, obręb Konin Żagański
121 Formularz A 2015-12-15 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew
122 Formularz A 2015-12-15 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 245/4, obręb Iłowa
123 Formularz B 2015-12-14 decyzja zezwalająca na usuniecie drzew na działce nr 338/10 i 338/12, obręb Szczepanów
124 Formularz B 2015-12-14 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 254, obręb Konin Żagański
125 Formularz B 2015-12-14 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 94, obręb Konin Żagański
126 Formularz B 2015-12-10 Postanowienie Burmistrza Iłowej stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 45/8, 45/9 położone w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
127 Formularz B 2015-12-10 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 494/9, obręb Iłowa
128 Formularz A 2015-12-10 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 43/1, obręb Czerna
129 Formularz B 2015-12-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 308/8, 318/1, 122, obręb Szczepanów
130 Formularz B 2015-12-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 107, obręb Konin Żag.
131 Formularz B 2015-12-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 184, droga nr 1083F
132 Formularz B 2015-12-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1188, obręb Iłowa
133 Formularz B 2015-12-07 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 305/2, obręb Czerna
134 Formularz A 2015-12-03 wniosek o usunięcie drzew na działce o numerze 477, obręb Borowe oraz na działce nr 479/1, obręb Czyżówek, działka drogo wojewódzkiej nr 300
135 Formularz B 2015-12-01 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 533, obreb Iłowa
136 Formularz B 2015-11-26 decyzje zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 103/4, obręb Żaganiec
137 Formularz A 2015-11-26 wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na działce nr 808/3, obręb Iłowa
138 Formularz B 2015-11-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 45/8, 45/9, 13/4, obręb Konin Żag.
139 Formularz B 2015-11-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 42/6, obręb Wilkowisko
140 Formularz A 2015-11-25 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 330/9, obręb Jankowa Żagańska
141 Formularz A 2015-11-24 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1061, obręb Czerna
142 Formularz A 2015-11-23 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 453, obręb Iłowa
143 Formularz A 2015-11-23 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 94, obręb Konion Żagański
144 Formularz A 2015-11-20 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 254, obręb Konin Żagański
145 Formularz A 2015-11-17 wniosek o uzyskanie zezwolenia na działce nr 308/8, 318/1, 122, obręb Szczepanów
146 Formularz B 2015-11-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 303/2, obręb Szczepanów, droga nr 1083F
147 Formularz B 2015-11-13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 59/3, 59/5 w m. Konin Żagański"
148 Formularz A 2015-11-12 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 494/9, obręb Iłowa
149 Formularz A 2015-11-12 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 338/10 i 338/12, obręb Szczepanów
150 Formularz B 2015-11-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 710, obręb Iłowa
151 Formularz B 2015-11-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 260 i 283/13, obręb Konin Żagański
152 Formularz B 2015-11-05 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 376, obręb Iłowa
153 Formularz A 2015-11-05 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 254, obręb Konin Żag.
154 Formularz A 2015-11-04 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 305/2, obręb Czerna
155 Formularz A 2015-11-03 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/8 i 45/9 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
156 Formularz B 2015-11-02 Decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą" Mała Elektrownia Wodna-Iłowa Młyn lokalizowanego na dz. nr 823, 824/1 , 825
157 Formularz A 2015-10-30 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 107, obręb Konin Żag.
158 Formularz A 2015-10-29 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1188/2015
159 Formularz A 2015-10-27 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 352/1, obręb Iłowa
160 Formularz A 2015-10-27 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 45/8, 45/9, 13/4, obręb Konin Żag.
161 Formularz B 2015-10-22 decyzja środowiskowa w sprawie budowy obiektów inwentarskich do hodowli drobiu planowanego do realizacji w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
162 Formularz B 2015-10-20 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 21, obręb Konin Żagański
163 Formularz B 2015-10-20 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1000, obręb Iłowa
164 Formularz B 2015-10-20 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 784, obręb Iłowa
165 Formularz B 2015-10-20 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 141/1, obręb Szczepanów
166 Formularz A 2015-10-20 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 533, obreb Iłowa
167 Formularz A 2015-10-19 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 42/6, obręb Wilkowisko
168 Formularz A 2015-10-14 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 376, obręb Iłowa
169 Formularz A 2015-10-14 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 103/4, obręb Żaganiec
170 Formularz B 2015-10-13 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 357, obręb Iłowa
171 Formularz A 2015-10-07 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 710, obręb Iłowa
172 Formularz A 2015-10-06 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 68, obręb Czyżówek
173 Formularz B 2015-10-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1014, obręb Iłowa
174 Formularz B 2015-10-02 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 10621, obręb Czerna
175 Formularz B 2015-10-02 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 7/27, obręb Czyżówek
176 Formularz A 2015-09-25 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 260 i 283/12, obręb Konin Żagański
177 Formularz B 2015-09-23 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce o numerze 903, obręb Iłowa
178 Formularz B 2015-09-23 decyzja zezwalająca na usunie cie drzew na działce nr 71, obręb Iłowa
179 Formularz A 2015-09-23 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 141/1, obręb Szczepanów
180 Formularz A 2015-09-22 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 184, droga nr 1083F
181 Formularz B 2015-09-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nadziałce o numerze 298, obręb Iłowa
182 Formularz B 2015-09-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 133/2, obręb Iłowa
183 Formularz B 2015-09-16 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 533, obręb Czerna
184 Formularz A 2015-09-16 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 784, obręb Iłowa
185 Formularz B 2015-09-15 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 354/4, obręb Jankowa Żagańska
186 Formularz B 2015-09-15 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 347/1, obręb Czyżówek, droga nr 300
187 Formularz A 2015-09-14 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 303/2, obręb Szczepanów
188 Formularz A 2015-09-11 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1000, obręb Iłowa
189 Formularz A 2015-09-10 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 21, obręb Konin Żagański
190 Formularz B 2015-09-08 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
191 Formularz B 2015-09-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 143/1, obręb Szczepanów
192 Formularz B 2015-09-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nadziałce nr 439/1, obręb Konin Żagański
193 Formularz A 2015-09-07 Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
194 Formularz A 2015-09-07 wniosek o dokonanie oględzin powalonego drzewa na działce nr 133/2, obręb Iłowa
195 Formularz B 2015-09-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 122, obręb Wilkowisko
196 Formularz B 2015-09-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1138/2015, obręb Iłowa
197 Formularz A 2015-09-04 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa nadziałce 357, obręb Iłowa
198 Formularz B 2015-09-03 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia Burmistrzowi raportu oddziaływania na środowisko
199 Formularz B 2015-09-03 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
200 Formularz B 2015-08-25 decyzja odmowna wydania pozwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 260/3, obręb Iłowa
201 Formularz B 2015-08-25 decyzja zezwalająca usunięcie drzew na działce nr 7/30, obręb Czyżówek
202 Formularz B 2015-08-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 352/1, obręb Iłowa
203 Formularz A 2015-08-25 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 7/27, obręb Czyżówek
204 Formularz A 2015-08-25 wniosek zezwalający na usunięcie drzew na działce nr 7/27, obręb Czyżówek
205 Formularz B 2015-08-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 1059/1 - Iłowa
206 Formularz B 2015-08-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w pasie drogi nr 1079F i 1083F
207 Formularz A 2015-08-21 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 17, obręb Kowalice
208 Formularz A 2015-08-19 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 533, obręb Czerna
209 Formularz A 2015-08-19 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 71, obręb Iłowa
210 Formularz A 2015-08-14 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
211 Formularz B 2015-08-13 decyzja umarzająca na działce nr 176, obręb Konin Żagański
212 Formularz A 2015-08-13 wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce o numerze 133/2, obręb Iłowa
213 Formularz B 2015-08-12 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 28/1, obręb CZerna
214 Formularz A 2015-08-12 wniosek zezwalający na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze 903, obręb Iłowa
215 Formularz A 2015-08-11 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 3, obręb Borowe
216 Formularz A 2015-08-11 wniosek zezwalający na usuniecie drzew na działce o numerze 298, obręb Iłowa
217 Formularz A 2015-08-06 wniosek na usunięcie drzew na działce 1138/4, obręb Iłowa
218 Formularz A 2015-08-05 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 439/1, obręb Konin Żagański
219 Formularz A 2015-08-03 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie : Mała Elektrownia Wodna- Iłowa Młyn"
220 Formularz A 2015-08-03 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 122, obręb Wilkowisko
221 Formularz A 2015-07-31 wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
222 Formularz A 2015-07-29 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 347/1, obręb Czyżówek, droga nr 300
223 Formularz A 2015-07-28 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr 143/1, obręb Szczepanów
224 Formularz A 2015-07-27 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 354/4, obręb Jankowa Żagańska
225 Formularz A 2015-07-23 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1014
226 Formularz B 2015-07-22 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr238/1, obręb Iłowa
227 Formularz A 2015-07-22 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 7/30, obręb Czyżówek
228 Formularz A 2015-07-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych dla samochodów osobowych i ciężarowych na dz. nr 1/11 w m. Czyżówek, gmina Iłowa
229 Formularz B 2015-07-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 397, obręb Iłowa
230 Formularz B 2015-07-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 134/1, obręb Szczepanów
231 Formularz A 2015-07-17 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 260/3
232 Formularz B 2015-07-14 decyzja zezwalająca na usuniecie drzew na działce 243, obręb Żaganiec
233 Formularz B 2015-07-09 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 80/9, obręb Iłowa
234 Formularz A 2015-07-09 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 238/1, obręb Iłowa
235 Formularz A 2015-07-08 wniosek na usunięcie drzewa na działce nr 134/1, obręb Szczepanów
236 Formularz A 2015-07-07 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich , dla dz. nr 323/1 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
237 Formularz B 2015-07-01 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 1159, obręb Iłowa
238 Formularz B 2015-07-01 zmiana decyzji na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze 233/8 i 287/4, obręb Konin Żagański poprzez zmianę terminu usunięcia
239 Formularz A 2015-06-26 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcia drzew na działce 379, obręb Iłowa
240 Formularz A 2015-06-26 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 28/1, obręb Czerna
241 Formularz B 2015-06-24 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 457, obręb Iłowa
242 Formularz B 2015-06-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce o numerze 94/3
243 Formularz B 2015-06-19 decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzew
244 Formularz B 2015-06-19 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 1188, obręb Iłowa
245 Formularz A 2015-06-18 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 80/9, obręb Iłowa
246 Formularz B 2015-06-17 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 131/4, obręb Czyżówek
247 Formularz B 2015-06-17 Decyzja umarzająca w sprawie usunięci drzew rosnących na działce o nr 131/1, obręb Iłowa
248 Formularz B 2015-06-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 711, obręb Czyżówek
249 Formularz B 2015-06-17 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 712, obręb Czyżówek
250 Formularz B 2015-06-17 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 31, obręb Czyzówek
251 Formularz A 2015-06-12 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew na działce 243, obręb Żaganiec
252 Formularz B 2015-06-11 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 292/1
253 Formularz A 2015-06-11 wniosek o zmianę daty terminu usunięcia drzew na działkach nr 233/8 i 287/4, obr Konin Żagański
254 Formularz B 2015-06-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 855, obręb Czerna oraz 102, obręb Klików
255 Formularz B 2015-06-08 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 144/1, obręb Klików
256 Formularz B 2015-05-29 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 387, obręb Iłowa
257 Formularz A 2015-05-29 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew w pasie drogi nr 1079F, działka nr 652 i w pasie drogi nr 1083, działka nr 30/1
258 Formularz B 2015-05-28 decyzja zezwalająca nma usunięcie drzew na działce nr 259, obręb Iłowa
259 Formularz B 2015-05-27 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 259, obręb Iłowa
260 Formularz B 2015-05-26 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 456, obręb Borowe
261 Formularz A 2015-05-26 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 149/1, obręb Iłowa
262 Formularz A 2015-05-26 wniosek o wydanie zezwolenia na usuni ecie drzewa na działce nr 457, obręb Iłowa
263 Formularz B 2015-05-22 decyzja odmowna wydania pozwolenia na usunięcie drzew na działce nr 67/1, obręb Wilkowisko
264 Formularz B 2015-05-22 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 149, obręb Klików
265 Formularz B 2015-05-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 367, obręb Iłowa
266 Formularz A 2015-05-20 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew na działce nr 31, obręb Czyżówek
267 Formularz A 2015-05-19 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 131/4, obręb Czyżówek
268 Formularz A 2015-05-19 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
269 Formularz A 2015-05-19 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 711, obręb Czyżówek
270 Formularz A 2015-05-15 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 1188, obręb Iłowa
271 Formularz B 2015-05-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działkach 233/8 i 287/4, obręb Konin Żagański
272 Formularz B 2015-05-07 decyzja umorzeniowa
273 Formularz A 2015-05-06 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 144/1, obręb Klików
274 Formularz B 2015-05-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 134/1
275 Formularz B 2015-05-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 1214/2, obręb Iłowa
276 Formularz A 2015-05-05 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 292/1
277 Formularz B 2015-05-04 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
278 Formularz A 2015-05-04 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów na działce 110/3 i 110/2, obręb Wilkowisko
279 Formularz A 2015-04-29 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce1159, obręb Iłowa
280 Formularz B 2015-04-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 22/2, obręb Czerna
281 Formularz B 2015-04-23 Decyzja zezwalająca na usunięcia drzewa na dzałce 8, obręb Konin Żagański
282 Formularz A 2015-04-22 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 855, obręb Czerna oraz 102, obręb Klików
283 Formularz B 2015-04-21 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 7, obręb Konin Żagański
284 Formularz A 2015-04-21 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 259, obręb Iłowa
285 Formularz B 2015-04-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 19 i 18/1, obręb Jankowa Żagańska
286 Formularz A 2015-04-20 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 387, obręb Iłowa
287 Formularz A 2015-04-17 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 10/10, obręb Czyżówek
288 Formularz A 2015-04-16 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 456, obręb Borowe
289 Formularz A 2015-04-16 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
290 Formularz A 2015-04-16 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 367/, obręb Iłowa
291 Formularz B 2015-04-10 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
292 Formularz B 2015-04-10 decyzja zmieniająca datę zamierzonego usunięcia w decyzji nr GK-.V6131.63.2014
293 Formularz A 2015-04-10 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 67/1, obręb Wilkowisko
294 Formularz B 2015-04-09 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 1043/1
295 Formularz A 2015-04-03 Wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 1214/2, obręb Iłowa
296 Formularz A 2015-04-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 22/2, obręb Czerna
297 Formularz A 2015-03-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa na działce94/3, obręb Żaganiec
298 Formularz B 2015-03-25 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 8, obręb Szczepanów
299 Formularz A 2015-03-19 Wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew na działce 134/1
300 Formularz B 2015-03-18 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
301 Formularz A 2015-03-17 Wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 8, obręb Konin Żagański
302 Formularz A 2015-03-16 wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów w miejscowości Wilkowisko
303 Formularz A 2015-03-16 wniosek na uzuskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 7, obręb Konin Żagański
304 Formularz A 2015-03-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 233/8 i 287/4, obręb Konin Żagański
305 Formularz A 2015-03-13 wniosek o zmianę daty usunięcia drzew w decyzji nr GK-I.6131.63.2014
306 Formularz B 2015-03-12 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
307 Formularz A 2015-03-10 Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 19 i 18/1, obręb Jankowa Żagańska
308 Formularz A 2015-03-09 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1226, obręb Iłowa
309 Formularz B 2015-03-02 decyzja środowiskowa polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku zakładu stolarskiego na budynek zakładu produkcyjno-usługowego o profilu obróbka metali
310 Formularz A 2015-03-02 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na działce 1043/1
311 Formularz A 2015-02-27 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew na działce o nr 8, obręb Szczepanów
312 Formularz A 2015-02-24 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 932/1
313 Formularz A 2015-02-16 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew na działce 145/2
314 Formularz B 2015-02-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 546/2 obręb Czerna
315 Formularz A 2015-02-12 wniosek o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew na działce 1214/2
316 Formularz B 2015-02-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 379/1 obręb Borowe
317 Formularz B 2015-02-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 500/5, 500/6 obręb Borowe
318 Formularz B 2015-02-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 832/7 obręb Iłowa
319 Formularz A 2015-02-10 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa dla działki 134/2
320 Formularz B 2015-02-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 367 obręb Iłowa
321 Formularz B 2015-02-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 243 obręb Iłowa
322 Formularz B 2015-02-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 443/4 obręb Konin Żagański
323 Formularz B 2015-01-27 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 261, 513 obręb Borowe, 513 obręb Czyżówek
324 Formularz A 2015-01-23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 832/7 obręb Iłowa
325 Formularz A 2015-01-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 500/5, 500/6 obręb Borowe
326 Formularz A 2015-01-19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 379/1 obręb Borowe
327 Formularz A 2015-01-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 443/4 obręb Konin Żagański
328 Formularz A 2015-01-15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 243 obręb Iłowa
329 Formularz A 2015-01-15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 546/2 obręb Czerna
330 Formularz A 2015-01-12 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr367 obręb Iłowa
331 Formularz B 2015-01-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 522 obręb Czerna
332 Formularz B 2015-01-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 482 obręb Iłowa
333 Formularz A 2015-01-05 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
334 Formularz B 2015-01-02 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 343/1 obręb Czerna
335 Formularz B 2014-12-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 543 obręb Iłowa
336 Formularz B 2014-12-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 546/2 obręb Czerna
337 Formularz B 2014-12-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 331 obręb Czerna
338 Formularz B 2014-12-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 259 obręb Konin Żagański
339 Formularz A 2014-12-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 482 obręb Iłowa
340 Formularz A 2014-12-08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 343/1 obręb Czerna
341 Formularz A 2014-12-05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 522 obręb Czerna
342 Formularz B 2014-12-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 13/4 obręb Czerna
343 Formularz B 2014-12-01 Decyzja zezwalająca usuniecie drzew na dz. nr 823 obręb Iłowa
344 Formularz B 2014-12-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 541/1 obręb Konin Żagański
345 Formularz A 2014-11-24 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 331 obrębCzerna
346 Formularz A 2014-11-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 261, 513 obręb Borowe, 513 obręb Czyżówek
347 Formularz A 2014-11-19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 259 obręb Konin Żagański
348 Formularz A 2014-11-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 543 obręb Iłowa
349 Formularz B 2014-11-10 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 983 obręb Iłowa
350 Formularz B 2014-11-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 1020 obręb Iłowa
351 Formularz A 2014-11-10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 451/1 obręb Konin Żagański
352 Formularz A 2014-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 628/2, 329, 330/2 obręb Czyżówek
353 Formularz B 2014-11-07 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 628/2, 329, 330/2 obręb Czyżówek
354 Formularz A 2014-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 823 obręb Iłowa
355 Formularz B 2014-11-05 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 22 obręb Wilkowisko
356 Formularz A 2014-11-05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 869/2 obręb Iłowa
357 Formularz B 2014-11-03 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 7 obręb Kowalice
358 Formularz B 2014-11-03 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 355/2 obręb Iłowa
359 Formularz A 2014-11-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 1072 obręb Iłowa
360 Formularz A 2014-10-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 13/4 obręb Czerna
361 Formularz B 2014-10-27 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 628/2 obręb Iłowa oraz 7/5 obręb Czyżówek gmina Iłowa
362 Formularz B 2014-10-27 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 1390/3 obręb Iłowa
363 Formularz B 2014-10-24 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 604,636, 1/45 obręb Konin Żagański oraz 376 obręb Czyżówek gmina Iłowa
364 Formularz B 2014-10-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 401 i 402/1 obręb Iłowa
365 Formularz A 2014-10-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 983 obręb Iłowa
366 Formularz A 2014-10-17 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 1020 obręb Iłowa
367 Formularz B 2014-10-15 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 261 obręb Borowe gmina Iłowa
368 Formularz B 2014-10-15 Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa na dz. nr 474 obręb Iłowa
369 Formularz B 2014-10-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 269/2, 287/1, 286/1 obręb Jankowa Żagańska
370 Formularz B 2014-10-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 979/4 obręb Iłowa
371 Formularz A 2014-10-10 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 355/2 obręb Iłowa
372 Formularz B 2014-10-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 68 obręb Czyżówek
373 Formularz A 2014-10-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 402/2 obręb Iłowa
374 Formularz B 2014-10-03 Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na dz. nr 266/2 obręb Iłowa
375 Formularz B 2014-10-03 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG w Czyżówku" realizowanego na dz. nr 1/4, 1/11, 551/2 obręb Czyżówek
376 Formularz A 2014-10-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr n1390/3 obręb Iłowa
377 Formularz A 2014-09-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 7 obręb Kowalice
378 Formularz A 2014-09-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na dz. nr 27/8 obręb Czyżówek
379 Formularz A 2014-09-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 22 obręb Wilkowisko
380 Formularz A 2014-09-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 401 i 402/1 obręb Iłowa
381 Formularz A 2014-09-25 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 269/2, 287/1 i 286/1 obręb Jankowa Żagańska
382 Formularz A 2014-09-23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 474 obręb Iłowa
383 Formularz A 2014-09-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 979/4 obręb Iłowa
384 Formularz B 2014-09-16 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 313, 311, 310 obręb Czerna
385 Formularz A 2014-09-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na dz. nr 68 obręb Czyżówek
386 Formularz A 2014-09-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 1100 obręb Iłowa
387 Formularz B 2014-09-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 979/2 i 979/5 obręb Iłowa
388 Formularz B 2014-09-09 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 494 i 497 obręb Borowe
389 Formularz B 2014-09-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 284 i 261 obręb Borowe
390 Formularz B 2014-09-05 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 64 i 4/4 obręb Kowalice
391 Formularz A 2014-09-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na dz. nr 330/9 obręb Jankowa Żagańska
392 Formularz A 2014-09-05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 62/2 obręb Iłowa oraz 7/5 obręb Czyżówek gmina Iłowa
393 Formularz A 2014-09-05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzedwa na dz. nr261 obręb Borowe gmina Iłowa
394 Formularz A 2014-08-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 266/2 obręb Iłowa
395 Formularz A 2014-08-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 604, 636, 1/45 obręb Konin Żagański i 376 obręb Czyżówek gmina Iłowa
396 Formularz B 2014-08-12 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 135/1 obręb Klików
397 Formularz B 2014-08-12 Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa na granicy dz. nr 935 i 936 obręb Iłowa
398 Formularz B 2014-08-06 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 429/6 obręb Czerna
399 Formularz A 2014-08-05 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na dz. nr 313, 311, 310 obręb Czerna
400 Formularz A 2014-08-04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 494 i 497 obręb Borowe
401 Formularz B 2014-08-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 494/10 obręb Iłowa
402 Formularz B 2014-08-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 184 obręb Szczepanów
403 Formularz A 2014-08-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 64 i 4/4 obręb Kowalice
404 Formularz A 2014-07-31 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na dz. nr 979/2 i 979/5 obręb Iłowa
405 Formularz B 2014-07-30 Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa na dz. nr 7/16 obręb Czyżówek
406 Formularz B 2014-07-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 406/3 obręb Iłowa
407 Formularz B 2014-07-28 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr 26 obręb Iłowa
408 Formularz B 2014-07-28 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew na dz. nr 103/5 obręb Czyżówek
409 Formularz B 2014-07-28 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów na dz. nr 956/1 obręb Czyżówek
410 Formularz B 2014-07-25 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 429/6 obręb Czerna
411 Formularz A 2014-07-23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 406/3 obręb Iłowa
412 Formularz A 2014-07-18 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa na granicy działek nr 935 i 936 obręb Iłowa
413 Formularz B 2014-07-14 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew na dz. nr 90 i 92 obręb Klików
414 Formularz B 2014-07-09 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 470 obręb Iłowa
415 Formularz A 2014-07-09 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 429/6 obręb Czerna
416 Formularz A 2014-07-04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na dz. nr 7/16 obręb Czyżówek
417 Formularz B 2014-07-03 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na dz. nr 799 obręb Iłowa
418 Formularz B 2014-07-03 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa na dz. nr 844 obręb Iłowa
419 Formularz A 2014-07-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów na dz. nr 956/1 obręb Czyżówek
420 Formularz A 2014-07-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na dz. nr 135/1 obręb Klików
421 Formularz A 2014-07-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 103/5 obręb Czyżówek
422 Formularz A 2014-06-24 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 26 obręb Iłowa
423 Formularz A 2014-06-16 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew na dz. nr 284 i 261 obręb Borowe
424 Formularz A 2014-06-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 470 obręb Iłowa
425 Formularz A 2014-06-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 844 obręb Iłowa
426 Formularz A 2014-05-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 799 obręb Iłowa
427 Formularz B 2014-05-27 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 546/2 obręb Czerna
428 Formularz B 2014-05-23 Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa z dz. nr 411/2 obręb Borowe
429 Formularz B 2014-05-23 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 511 obręb Borowe
430 Formularz B 2014-05-23 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew na dz. nr 174 obręb Konin Żagański
431 Formularz A 2014-05-22 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 494/10 obręb Iłowa
432 Formularz A 2014-05-22 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 184 obręb Szczepanów
433 Formularz A 2014-05-14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 546/2 obręb Czerna
434 Formularz B 2014-05-13 Decyzja zezwalająca usunięcie drzew z dz. nr 628/2 obręb Iłowa
435 Formularz A 2014-05-09 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr 90 i 92 obręb Klików
436 Formularz A 2014-05-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na dz. nr 174 obręb Konin Żagański
437 Formularz A 2014-04-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z dz. nr 411/2 obręb Borowe
438 Formularz B 2014-04-28 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki 271/1 obręb Iłowa
439 Formularz A 2014-04-24 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 511 obręb Borowe
440 Formularz B 2014-04-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 421/5 obręb Czerna
441 Formularz B 2014-04-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 65 obręb Wilkowisko
442 Formularz A 2014-04-22 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 429/6 obręb Czerna
443 Formularz B 2014-04-15 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 1010/1 obręb Iłowa
444 Formularz A 2014-04-14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 1261/5 obręb Iłowa
445 Formularz B 2014-04-08 Umorzenie postępowania w sprawie usunięcia drzewa liściastego
446 Formularz B 2014-04-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 1087/4 obręb Iłowa
447 Formularz B 2014-04-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 308/6, 308/5, 308/4, 427, 430, 433, 435 obręb Szczepanów
448 Formularz A 2014-04-07 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 421/5 obręb Czerna
449 Formularz A 2014-04-03 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 1010/1 obręb Iłowa
450 Formularz A 2014-04-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na dz. nr 628/2 obręb Iłowa
451 Formularz B 2014-04-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działek 10/12 i 11/4 obręb Czyżówek
452 Formularz A 2014-04-01 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 688 obręb Konin Żagański
453 Formularz B 2014-04-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 688 obręb Konin żagański
454 Formularz A 2014-04-01 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 65 obręb Wilkowisko
455 Formularz B 2014-03-31 Decyzja zezwalającej na usunięcie drzew z działki 7/38 obręb Czyżówek
456 Formularz A 2014-03-26 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki 271/1 obręb Iłowa
457 Formularz B 2014-03-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 140 obręb Szczepanów
458 Formularz B 2014-03-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 1214/9 i 1214/10 obręb Iłowa
459 Formularz B 2014-03-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 36 obręb Czyżówek
460 Formularz B 2014-03-14 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG w Czyżówku" na działkach 1/4, 1/11 i 551/2 obręb Czyżówek
461 Formularz B 2014-03-11 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działko numer 37 obręb Iłowa
462 Formularz B 2014-03-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce numer 514 obręb Iłowa
463 Formularz B 2014-03-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 363/1 obręb Czerna
464 Formularz A 2014-03-07 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 308/6, 308/5, 308/4, 427, 430, 433, 435 obręb Szczepanów
465 Formularz A 2014-03-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 7/38 obręb Czyżówek
466 Formularz A 2014-03-03 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 36 obręb Czyżówek
467 Formularz B 2014-02-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 283/5 obręb Klików
468 Formularz B 2014-02-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 7/38 obręb Czyżówek
469 Formularz A 2014-02-24 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 1214/9 i 1214/10 obręb iłowa
470 Formularz A 2014-02-21 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 140 obręb Szczepanów
471 Formularz B 2014-02-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
472 Formularz A 2014-02-18 Wycinka drzewa liściastego
473 Formularz A 2014-02-18 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 10/12 i 1/14 obręb Czyżówek
474 Formularz A 2014-02-13 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 363/1 obręb Czerna
475 Formularz A 2014-02-13 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1087/4 obręb Iłowa
476 Formularz B 2014-02-10 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
477 Formularz B 2014-02-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 443 i 8 obręb Szczepanów
478 Formularz A 2014-02-07 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/38obręb Czyżówek
479 Formularz B 2014-02-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/2 obręb Iłowa
480 Formularz A 2014-02-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 obręb Iłowa
481 Formularz A 2014-02-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/3 obręb Klików
482 Formularz A 2014-01-24 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG w Czyżówku" na działkach 1/4, 1/11 i 551/2 obręb Czyżówek
483 Formularz B 2014-01-21 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 317/1, 1/44, 472/2 obręb Borowe
484 Formularz A 2014-01-14 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 514 obręb Iłowa
485 Formularz A 2014-01-09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 429/6 obręb Czerna
486 Formularz A 2014-01-09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 i 8 obręb Szczepanów
487 Formularz B 2014-01-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki numer 11 obręb Iłowa
488 Formularz B 2014-01-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem 33/13 obręb Iłowa
489 Formularz A 2014-01-08 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/2 obręb Iłowa
490 Formularz B 2014-01-02 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 371 obręb Iłowa
491 Formularz B 2013-12-31 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w pasie drogi wojewódzkiej numer 296 i 300
492 Formularz A 2013-12-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 317/1, 1/44, 472/2 obręb Borowe
493 Formularz B 2013-12-27 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 466 obręb Iłowa
494 Formularz B 2013-12-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 133 obręb Wilkowisko
495 Formularz B 2013-12-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/9 obręb Czyżówek i działce 64/9 obręb Iłowa
496 Formularz B 2013-12-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 obręb Konin Żagański
497 Formularz A 2013-12-23 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
498 Formularz B 2013-12-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej numer 1083F Szczepanów - Jankowa Żagańska
499 Formularz B 2013-12-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
500 Formularz B 2013-12-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/1 obręb Szczepanów

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu