ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 44245
Ogłoszenia o pracy 49436
Aktualne 9899
W toku 26094
Wyniki 56038
Zamówienia publiczne 145705
Aktualne 77320
W toku 38999
Wyniki 47036
Archiwalne 34120
Wyniki innych postępowań 31014
Plany zamówień publicznych 994
Przetargi 200110
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 13962
Sprawy petentów 5999
Akty prawne gminy Iłowa 978989
Zbiory aktów prawnych 13532
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 967
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 2835
Oświadczenia majątkowe 192546
Gmina 859
Informacja podstawowa 12400
Statut gminy 3639
Przynależność gminy do organizacji 6323
Miasta partnerskie 4292
Rejestr informacji o środowisku 522388
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 727
Sposób załatwiania spraw 11457
Dane teleadresowe 21009
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Młodzieżowa Rada Gminy 843
Rada Miejska w Iłowej 12383
VI kadencja 2010-2014 9960
Skład Rady Miejskiej 5342
Komisje Rady Miejskiej 7224
Komisja Rewizyjna 4798
Skład osobowy 2835
Protokoły 14539
Komisja Budżetu 6959
Skład osobowy 2868
Protokoły 14844
Komisja do Spraw Publicznych 4364
Skład osobowy 2862
Protokoły 15422
Komisja Doraźna 2173
Skład osobowy 1409
Protokoły 4391
Sesje Rady Miejskiej 6086
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 4898
Projekty aktów prawnych 1635
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10082
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5560
Konsultacje w toku 14468
Protokoły z konsultacji 5421
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2813
VII kadencja 2014-2018 17859
Skład Rady Miejskiej 3038
Komisje Rady Miejskiej 1251
Komisja Rewizyjna 1012
Skład osobowy 2496
Protokoły 11317
Komisja Budżetu 925
Skład osobowy 2598
Protokoły 9987
Komisja do Spraw Publicznych 936
Skład osobowy 2464
Protokoły 9002
Komisja Doraźna 653
Protokoły 3075
Skład osobowy 1896
Sesje Rady Miejskiej 1314
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 3791
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6108
Konsultacje aktów prawa miejscowego 2326
Konsultacje w toku 9118
Protokoły z konsultacji 4152
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1237
Konsultacje w toku 446
Protokoły z konsultacji 525
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1796
Petycje do Rady Miejskiej 1558
Petycje w toku 817
Rozstrzygnięcia petycji 1272
Burmistrz Iłowej 14330
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 70478
Kontrole 1749
Konsultacje z mieszkańcami 3347
Konsultacje w toku 1502
Konsultacje zakończone 1551
Petycje do Burmistrza 1818
Petycje w toku 4749
Rozstrzygnięcia petycji 6794
Urząd Miejski w Iłowej 15669
Regulamin Organizacyjny 4175
Struktura organizacyjna 21989
Gminna gospodarka finansowa 2197
Budżet na 2018 rok 292
Budżet na 2017 rok 883
Budżet na 2016 rok 3080
Budżet na 2015 rok 4152
Budżet na 2014 rok 5104
Budżet na 2013 rok 6542
Budżet na 2012 rok 3658
Budżet na 2011 rok 3271
Podatki i opłaty lokalne 1982
Jednostki pomocnicze 5614
Sołectwo Borowe 7256
Sołectwo Czerna 6452
Sołectwo Czyżówek 6902
Sołectwo Jankowa Żagańska 6674
Sołectwo Klików 6214
Sołectwo Konin Żagański 6645
Sołectwo Kowalice 5448
Sołectwo Szczepanów 6256
Sołectwo Wilkowisko 6449
Sołectwo Żaganiec 6981
Jednostki organizacyjne 7024
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2438
Statut 4352
Regulamin Organizacyjny 2496
Struktura organizacyjna 8430
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 3225
Statut 3622
Przetargi 31880
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 6612
Przedszkole Miejskie w Iłowej 2801
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 2732
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 4125
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 5803
Samorządowe osoby prawne 497
ZZO Marszów 1074
BIP archiwalny 0
Inne 1848
Informacja dla osób niesłyszących 9346
Unieważnienie dowodu osobistego 3043
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 2148
Rejestry elektroniczne 17993
Stan mienia komunalnego 438
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 408
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 362
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 391
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 320
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 374
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 408
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 439
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 19157
Dostęp do informacji publicznej 7624
Ponowne wykorzystywanie 2055
Zgromadzenia publiczne 2352
Do pobrania 14562
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 14672
Oświata 3757
Wybory i Referenda 0
Wybory samorządowe 2018 39
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 6060
Wybory samorządowe 2014 19148
Wybory Prezydenta RP 2015 5083
Wybory Ławników 2015 1548
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 4690
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 5658
Działalność lobbingowa 2226
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1978
na rok 2018 372
na rok 2017 352

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1061664
Redakcja biuletynu 5764
Mapa serwisu 4763
Statystyki 5321
Kanały RSS 4059
Kontakt 30514

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej