ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 46572
Ochrona danych osobowych 213
Ogłoszenia o pracy 54058
Aktualne 10550
W toku 27755
Wyniki 65587
Zamówienia publiczne 170929
Aktualne 88480
W toku 43714
Wyniki 55359
Archiwalne 41722
Wyniki innych postępowań 37303
Plany zamówień publicznych 1311
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 5217
Przetargi 215068
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 15221
Sprawy petentów 6265
Akty prawne gminy Iłowa 1116982
Zbiory aktów prawnych 14569
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 1188
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 3431
Oświadczenia majątkowe 212792
Gmina 862
Informacja podstawowa 13054
Statut gminy 3915
Przynależność gminy do organizacji 7131
Miasta partnerskie 4624
Rejestr informacji o środowisku 580986
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 959
Sposób załatwiania spraw 12052
Dane teleadresowe 22359
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3
Młodzieżowa Rada Gminy 1303
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 52
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 63
Rada Miejska w Iłowej 12593
VI kadencja 2010-2014 10366
Skład Rady Miejskiej 5671
Komisje Rady Miejskiej 7438
Komisja Rewizyjna 5000
Skład osobowy 3042
Protokoły 15634
Komisja Budżetu 7197
Skład osobowy 3048
Protokoły 15895
Komisja do Spraw Publicznych 4567
Skład osobowy 3046
Protokoły 16759
Komisja Doraźna 2283
Skład osobowy 1506
Protokoły 4639
Sesje Rady Miejskiej 6292
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 5373
Projekty aktów prawnych 1719
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10560
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5930
Konsultacje w toku 16035
Protokoły z konsultacji 5964
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3002
VII kadencja 2014-2018 19275
Skład Rady Miejskiej 3336
Komisje Rady Miejskiej 1348
Komisja Rewizyjna 1086
Skład osobowy 2723
Protokoły 13456
Komisja Budżetu 1001
Skład osobowy 2846
Protokoły 11859
Komisja do Spraw Publicznych 1010
Skład osobowy 2692
Protokoły 10807
Komisja Doraźna 717
Protokoły 3398
Skład osobowy 2117
Sesje Rady Miejskiej 1446
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 4354
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6842
Konsultacje aktów prawa miejscowego 2849
Konsultacje w toku 10826
Protokoły z konsultacji 5072
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1712
Konsultacje w toku 954
Protokoły z konsultacji 820
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2041
Petycje do Rady Miejskiej 1796
Petycje w toku 996
Rozstrzygnięcia petycji 1518
Burmistrz Iłowej 15351
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 75967
Kontrole 2242
Konsultacje z mieszkańcami 3571
Konsultacje w toku 1605
Konsultacje zakończone 1654
Petycje do Burmistrza 2051
Petycje w toku 5326
Rozstrzygnięcia petycji 8310
Urząd Miejski w Iłowej 16332
Regulamin Organizacyjny 4488
Struktura organizacyjna 23528
Gminna gospodarka finansowa 2451
Budżet na 2018 rok 634
Budżet na 2017 rok 1289
Budżet na 2016 rok 3595
Budżet na 2015 rok 4440
Budżet na 2014 rok 5466
Budżet na 2013 rok 6906
Budżet na 2012 rok 3904
Budżet na 2011 rok 3471
Podatki i opłaty lokalne 3656
Jednostki pomocnicze 5823
Sołectwo Borowe 7953
Sołectwo Czerna 6992
Sołectwo Czyżówek 7744
Sołectwo Jankowa Żagańska 7313
Sołectwo Klików 6846
Sołectwo Konin Żagański 7279
Sołectwo Kowalice 5975
Sołectwo Szczepanów 6768
Sołectwo Wilkowisko 7026
Sołectwo Żaganiec 7565
Jednostki organizacyjne 7269
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2457
Statut 4703
Regulamin Organizacyjny 2704
Struktura organizacyjna 9218
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 3477
Statut 3986
Przetargi 33747
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 7031
Przedszkole Miejskie w Iłowej 3117
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 3137
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 4466
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 6168
Samorządowe osoby prawne 572
ZZO Marszów 1309
BIP archiwalny 0
Inne 2057
Informacja dla osób niesłyszących 9668
Unieważnienie dowodu osobistego 3227
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 2670
Rejestry elektroniczne 20175
Stan mienia komunalnego 649
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 70
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 632
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 607
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 473
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 544
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 582
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 614
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 692
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 20589
Dostęp do informacji publicznej 8092
Ponowne wykorzystywanie 2395
Zgromadzenia publiczne 2731
Do pobrania 15971
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 16165
Oświata 4659
Wybory i Referenda 0
Urzędnicy wyborczy 124
Wybory samorządowe 2018 289
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 6744
Wybory samorządowe 2014 20652
Wybory Prezydenta RP 2015 5622
Wybory Ławników 2015 1761
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 5255
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 6535
Działalność lobbingowa 2596
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2477
na rok 2018 771
na rok 2017 565

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1225086
Redakcja biuletynu 6044
Mapa serwisu 4996
Statystyki 5550
Kanały RSS 4291
Kontakt 33380

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej