ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 41760
Ogłoszenia o pracy 44025
Aktualne 8805
W toku 22350
Wyniki 42442
Zamówienia publiczne 118101
Aktualne 67189
W toku 33466
Wyniki 36761
Archiwalne 23818
Wyniki innych postępowań 23935
Plany zamówień publicznych 452
Zamówienia publiczne do 30.000 € 7391
Przetargi 184114
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 12243
Sprawy petentów 5606
Akty prawne gminy Iłowa 801706
Zbiory aktów prawnych 11953
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 634
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 1722
Oświadczenia majątkowe 166165
Gmina 857
Informacja podstawowa 11346
Statut gminy 3155
Przynależność gminy do organizacji 5124
Miasta partnerskie 3733
Rejestr informacji o środowisku 433371
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 438
Sposób załatwiania spraw 10602
Dane teleadresowe 19035
Młodzieżowa Rada Gminy 200
Rada Miejska w Iłowej 12105
VI kadencja 2010-2014 9302
Skład Rady Miejskiej 4792
Komisje Rady Miejskiej 6870
Komisja Rewizyjna 4491
Skład osobowy 2524
Protokoły 12998
Komisja Budżetu 6596
Skład osobowy 2624
Protokoły 13220
Komisja do Spraw Publicznych 4060
Skład osobowy 2532
Protokoły 13618
Komisja Doraźna 2010
Skład osobowy 1267
Protokoły 3943
Sesje Rady Miejskiej 5782
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 4010
Projekty aktów prawnych 1518
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 9428
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5074
Konsultacje w toku 12116
Protokoły z konsultacji 4324
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2503
VII kadencja 2014-2018 15690
Skład Rady Miejskiej 2598
Komisje Rady Miejskiej 1062
Komisja Rewizyjna 904
Skład osobowy 2218
Protokoły 8515
Komisja Budżetu 806
Skład osobowy 2215
Protokoły 7495
Komisja do Spraw Publicznych 837
Skład osobowy 2126
Protokoły 6785
Komisja Doraźna 538
Protokoły 2472
Skład osobowy 1566
Sesje Rady Miejskiej 1152
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 3055
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 5248
Konsultacje aktów prawa miejscowego 1660
Konsultacje w toku 7538
Protokoły z konsultacji 3039
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 188
Konsultacje w toku 78
Protokoły z konsultacji 138
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1408
Petycje do Rady Miejskiej 1169
Petycje w toku 623
Rozstrzygnięcia petycji 934
Burmistrz Iłowej 12931
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 64072
Kontrole 1267
Konsultacje z mieszkańcami 3027
Konsultacje w toku 1336
Konsultacje zakończone 1392
Petycje do Burmistrza 1453
Petycje w toku 3894
Rozstrzygnięcia petycji 4586
Urząd Miejski w Iłowej 14693
Regulamin Organizacyjny 3718
Struktura organizacyjna 19655
Gminna gospodarka finansowa 1889
Budżet na 2018 rok 10
Budżet na 2017 rok 466
Budżet na 2016 rok 2395
Budżet na 2014 rok 4490
Budżet na 2015 rok 3765
Budżet na 2013 rok 5936
Budżet na 2012 rok 3226
Budżet na 2011 rok 2993
Podatki i opłaty lokalne 93
Jednostki pomocnicze 5282
Sołectwo Borowe 6293
Sołectwo Czerna 5788
Sołectwo Czyżówek 5926
Sołectwo Jankowa Żagańska 5757
Sołectwo Klików 5348
Sołectwo Konin Żagański 5783
Sołectwo Kowalice 4805
Sołectwo Szczepanów 5430
Sołectwo Wilkowisko 5662
Sołectwo Żaganiec 6252
Jednostki organizacyjne 6646
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2406
Statut 3780
Regulamin Organizacyjny 2209
Struktura organizacyjna 7468
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 2902
Statut 3101
Przetargi 30184
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 6035
Przedszkole Miejskie w Iłowej 2396
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 2324
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 3655
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 5301
Samorządowe osoby prawne 375
ZZO Marszów 766
BIP archiwalny 0
Inne 1560
Informacja dla osób niesłyszących 8835
Unieważnienie dowodu osobistego 2720
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 1042
Rejestry elektroniczne 15246
Stan mienia komunalnego 163
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 124
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 98
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 92
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 100
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 114
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 122
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 126
Dostęp do informacji publicznej 6890
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 17086
Ponowne wykorzystywanie 1444
Do pobrania 12433
Zgromadzenia publiczne 1737
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 12200
Oświata 2560
Wybory i Referenda 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 5129
Wybory samorządowe 2014 17020
Wybory Prezydenta RP 2015 4384
Wybory Ławników 2015 1297
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3828
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 4201
Działalność lobbingowa 1615
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1182
na rok 2017 71

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 909126
Redakcja biuletynu 5342
Mapa serwisu 4440
Statystyki 4989
Kanały RSS 3746
Kontakt 26058

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej