ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 40866
Ogłoszenia o pracy 41250
Aktualne 8360
W toku 20501
Wyniki 39344
Zamówienia publiczne 106940
Aktualne 62792
W toku 31620
Wyniki 33816
Archiwalne 20634
Wyniki innych postępowań 22135
Plany zamówień publicznych 303
Zamówienia publiczne do 30.000 € 4426
Przetargi 175850
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 11603
Sprawy petentów 5467
Akty prawne gminy Iłowa 746757
Zbiory aktów prawnych 11493
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 514
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 1383
Oświadczenia majątkowe 157028
Gmina 850
Informacja podstawowa 11012
Statut gminy 2988
Przynależność gminy do organizacji 4741
Miasta partnerskie 3542
Rejestr informacji o środowisku 386408
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 324
Sposób załatwiania spraw 10313
Dane teleadresowe 18420
Rada Miejska w Iłowej 11929
VI kadencja 2010-2014 9126
Skład Rady Miejskiej 4608
Komisje Rady Miejskiej 6745
Komisja Rewizyjna 4371
Skład osobowy 2412
Protokoły 11849
Komisja Budżetu 6480
Skład osobowy 2503
Protokoły 12288
Komisja do Spraw Publicznych 3971
Skład osobowy 2420
Protokoły 12691
Komisja Doraźna 1963
Skład osobowy 1222
Protokoły 3781
Sesje Rady Miejskiej 5679
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 3763
Projekty aktów prawnych 1466
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 9161
Konsultacje aktów prawa miejscowego 4898
Konsultacje w toku 11599
Protokoły z konsultacji 3994
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2422
VII kadencja 2014-2018 14686
Skład Rady Miejskiej 2478
Komisje Rady Miejskiej 1015
Komisja Rewizyjna 856
Skład osobowy 2116
Protokoły 7307
Komisja Budżetu 767
Skład osobowy 2097
Protokoły 6522
Komisja do Spraw Publicznych 799
Skład osobowy 1998
Protokoły 5681
Komisja Doraźna 504
Protokoły 2254
Skład osobowy 1429
Sesje Rady Miejskiej 1110
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2755
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4925
Konsultacje aktów prawa miejscowego 1476
Konsultacje w toku 6567
Protokoły z konsultacji 2521
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1287
Petycje do Rady Miejskiej 1046
Petycje w toku 582
Rozstrzygnięcia petycji 805
Burmistrz Iłowej 12591
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 60263
Kontrole 1118
Konsultacje z mieszkańcami 2910
Konsultacje w toku 1275
Konsultacje zakończone 1348
Petycje do Burmistrza 1324
Petycje w toku 3538
Rozstrzygnięcia petycji 3697
Urząd Miejski w Iłowej 14403
Regulamin Organizacyjny 3537
Struktura organizacyjna 18711
Jednostki organizacyjne 6477
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2392
Statut 3553
Regulamin Organizacyjny 2091
Struktura organizacyjna 7149
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 2777
Statut 2926
Przetargi 29327
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 5793
Przedszkole Miejskie w Iłowej 2259
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 2171
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 3366
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 5099
Samorządowe osoby prawne 337
ZZO Marszów 599
Gminna gospodarka finansowa 1766
Budżet na 2017 rok 306
Budżet na 2016 rok 2158
Budżet na 2015 rok 3615
Budżet na 2014 rok 4260
Budżet na 2013 rok 5805
Budżet na 2012 rok 3061
Budżet na 2011 rok 2882
Podatki i opłaty lokalne 15892
Stan mienia komunalnego 67
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 39
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 28
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 23
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 27
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 37
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 40
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 42
Jednostki pomocnicze 5193
Sołectwo Borowe 5960
Sołectwo Czerna 5487
Sołectwo Czyżówek 5630
Sołectwo Jankowa Żagańska 5467
Sołectwo Klików 5124
Sołectwo Konin Żagański 5463
Sołectwo Kowalice 4653
Sołectwo Szczepanów 5157
Sołectwo Wilkowisko 5376
Sołectwo Żaganiec 5972
BIP archiwalny 0
Inne 1465
Informacja dla osób niesłyszących 8702
Unieważnienie dowodu osobistego 2619
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 744
Rejestry elektroniczne 14528
Dostęp do informacji publicznej 6691
Ponowne wykorzystywanie 1224
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 16346
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 11327
Do pobrania 11778
Zgromadzenia publiczne 1579
Oświata 2235
Wybory i Referenda 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 4858
Wybory samorządowe 2014 16380
Wybory Prezydenta RP 2015 4245
Wybory Ławników 2015 1196
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3530
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3706
Działalność lobbingowa 1434
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 859

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 837910
Redakcja biuletynu 5222
Mapa serwisu 4346
Statystyki 4854
Kanały RSS 3654
Kontakt 24617

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej