ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-08 2017-05-22 12:00:00 Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.5 MiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (RTF, 457.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 194.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 254.1 KiB)
2 2017-04-11 2017-04-26 12:00:00 Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej unieważniony
 • SIWZ - Termomodernizacja (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Termomodernizacja (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Termomodernizacja (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Termomodernizacja (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Termomodernizacja (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Termomodernizacja (RTF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Termomodernizacja (PDF, 5.4 MiB)
 • Inwentaryzacja - Termomodernizacja (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Termomodernizacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja stadion (PDF, 180.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja (PDF, 265.7 KiB)
3 2017-03-13 2017-03-28 12:00:00 Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem unieważniony
 • SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 7.7 MiB)
 • Ogłoszenie-Batorego-PROW (PDF, 4.4 MiB)
 • Plan sytuacyjny-Batorego-PROW (JPG, 7.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy-Batorego-PROW (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar-Batorego-PROW (PDF, 75.3 KiB)
 • STWiOR-Batorego-PROW (ZIP, 895.3 KiB)
 • Pytanie do SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 593.7 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu ul. Batorego (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ul. Batorego (PDF, 228.2 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (PDF, 563.1 KiB)
 • Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (DOCX, 27.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - ul. Batorego (PDF, 395.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty - Kontrakt - ul. Batorego (PDF, 241.3 KiB)
 • Odrzucenie oferty - PRD - ul. Batorego (PDF, 239.7 KiB)
4 2016-11-25 --- Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r unieważniony
 • Ogłoszenie - dowozy 2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - dowozy 2017 (PDF, 188.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - dowozy 2017 (PDF, 191.9 KiB)
5 2015-11-20 2015-12-01 11:00:00 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 roku unieważniony
 • Ogłoszenie BZP 313938-2015 (PDF, 208.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 938.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (PDF, 189.2 KiB)
6 2014-05-22 2014-06-09 12:00:00 Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 293 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Mapa poglądowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Mapy - zakres robót - I (PDF, 8.4 MiB)
 • Mapy - zakres robót - II (PDF, 3 MiB)
 • Mapy - zakres robót - III (PDF, 7.6 MiB)
 • Opis stanu istniejącego (PDF, 1.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 202.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 282 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 197.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź wykonawcy - 2 (PDF, 188.1 KiB)
 • Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego SIWZ - Schetynówki - II Etap (PDF, 184.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego - Schetynówki Etap II (PDF, 452 KiB)
7 2013-11-27 2013-12-06 13:00:00 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 532 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 127.1 KiB)
8 2013-06-25 2013-07-12 12:00:00 Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • UWAGA Kosztorys ofertowy zawiera błędy (PDF, 84.7 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 331.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik (PDF, 1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - poprawiony (PDF, 1.6 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu