ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-01 2017-08-18 13:00:00 Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim w toku
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny - Konin Żag. (PDF, 551.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (PDF, 570.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ZIP, 6.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (DOCX, 317.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek ekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 203.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 337.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 248.5 KiB)
2 2017-08-01 2017-08-18 12:00:00 Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej w toku
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 548.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 571.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 537.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 514.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 322.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 333.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 203 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 337.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 174.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 150 KiB)
3 2017-07-28 2017-08-18 14:00:00 „Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej" w toku
 • SIWZ - Nawadnianie boisk (PDF, 437.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Nawadnianie (PDF, 540.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Nawadnianie (ZIP, 2.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nawadnianie (PDF, 976.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Nawadnianie boisk (PDF, 154.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Nawadnianie boisk (PDF, 222.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Nawadnianie boisk (PDF, 203.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - Nawadnianie boisk (PDF, 337.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 298.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Nawadnianie boisk (PDF, 224.8 KiB)
4 2017-07-26 2017-08-23 12:00:00 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa w toku
 • SIWZ - Przedszkole (PDF, 589.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 6.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole (PDF, 162.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole (PDF, 220.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedszkole (PDF, 879.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Przedszkole (PDF, 340.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 - Przedszkole (PDF, 424.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - Przedszkole (PDF, 351 KiB)
5 2017-07-14 2017-07-21 12:00:00 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy 2017 (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 (PDF, 5.1 MiB)
 • Pytanie i odpwiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 328.4 KiB)
 • informacja z otwartcia ofert (PDF, 197.1 KiB)
 • wybór ofety (PDF, 312.9 KiB)
6 2017-07-11 2017-07-26 12:00:00 Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w toku
 • SIWZ - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 Termomodernizacja - III przetarg (RTF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.6 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Termomodernizacja III przetarg (PDF, 263.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 180.7 KiB)
7 2017-05-10 2017-05-24 12:00:00 Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Wolności (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ-Plac Wolności-PROW (PDF, 7.5 MiB)
 • Kosztorysy i przedmiary - Plac Wolności (ZIP, 1.9 MiB)
 • STWiOR - Plac Wolności (ZIP, 935.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania Plac Wolności r. drogowe (JPG, 4.1 MiB)
 • Profile poprzeczne Plac Wolności r. drogowe (JPG, 1.7 MiB)
 • Profil podłużny Plac Wolności r. drogowe (TIF, 396.6 KiB)
 • Rysunki Plac Wolności r. drogowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis techniczny r. elektryczne Plac Wolności (PDF, 174.7 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - Plac Wolności - r. elektryczne (PDF, 1.2 MiB)
 • Słupy i oprawy - Plac Wolności (ZIP, 2 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Plac Wolności (PDF, 595.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Plac Wolności (PDF, 902.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Pl. Wolności (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Plac Wolności (PDF, 446.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plac Wolności (PDF, 1.8 MiB)
8 2017-05-08 2017-05-22 12:00:00 Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Batorego - powtórzony (PDF, 5.8 MiB)
 • SIWZ - Batorego - powtórzony (PDF, 7.6 MiB)
 • Rysunki - Batorego - powtórzony (PDF, 984.4 KiB)
 • Projekt organizacji ruchu - Batorego - powtórzony (PDF, 1 MiB)
 • Projekt zagospodarowania - Batorego - powtórzony (JPG, 7.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Batorego - powtórzony (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar - Batorego - powtórzony (PDF, 75.3 KiB)
 • STWiOR - Batorego - powtórzony (ZIP, 895.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ul. Batorego - powtórzony (PDF, 202.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Batorego (PDF, 424.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Batorego (PDF, 1.6 MiB)
9 2015-12-21 --- Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w toku
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 76.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu