ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-30 2018-08-14 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa rozstrzygnięty
2 2018-01-01 2018-01-26 Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
3 2017-12-07 2017-12-15 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 079 000 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) rozstrzygnięty
4 2017-12-01 2017-12-01 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2018 r. rozstrzygnięty
5 2017-10-13 2017-11-21 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole (PDF, 579 KiB)
6 2017-07-28 2017-12-07 „Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej" rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Instalacja nawadniania (PDF, 537.2 KiB)
7 2017-07-14 2017-07-21 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r rozstrzygnięty
8 2017-05-10 2017-09-11 Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plac Wolności (PDF, 1.8 MiB)
9 2017-05-08 2017-09-11 Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Batorego (PDF, 1.6 MiB)
10 2017-03-28 2017-05-11 Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem rozstrzygnięty
 • Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja ul. Pułaskiego (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Pułaskiego (PDF, 434.5 KiB)
11 2017-01-31 2017-03-07 Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
12 2016-12-13 2016-12-20 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 947 000,00 ZŁ. (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) rozstrzygnięty
13 2016-12-06 2016-12-20 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy 2017 (PDF, 323.6 KiB)
14 2016-11-28 2016-12-06 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r rozstrzygnięty
15 2016-07-22 2016-09-22 Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
16 2016-06-21 2016-07-19 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r rozstrzygnięty
17 2016-04-15 2016-05-12 Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 331.1 KiB)
18 2016-03-31 2016-04-15 Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa-etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 rozstrzygnięty
19 2015-12-10 2015-12-18 Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r rozstrzygnięty
20 2015-12-01 2015-12-21 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 260 000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.1 KiB)
21 2015-11-25 2015-12-25 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296 rozstrzygnięty
22 2015-11-20 2015-12-01 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej rozstrzygnięty
23 2015-07-02 2015-07-17 Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowiska, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa rozstrzygnięty
24 2014-11-20 2015-01-05 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych w roku 2015 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
25 2014-11-08 2014-12-29 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 893 000 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.1 KiB)
26 2014-10-28 2014-11-20 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 94.7 KiB)
27 2014-06-16 2014-07-18 Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach : Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna , Iłowa rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Schetynówki-Etap II-Powtórzony (PDF, 66 KiB)
28 2013-12-10 2013-12-27 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.3 KiB)
29 2013-12-09 2013-12-27 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 680.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.2 KiB)
30 2013-11-27 2014-01-10 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2014 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.9 KiB)
31 2013-11-27 2013-12-23 Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa w 2014 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
32 2013-10-23 2013-11-21 Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 134.4 KiB)
33 2013-08-07 2013-10-11 Dostawa sprzętu ogrodniczego oraz urządzeń przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych i porządkowych wykonywanych na terenie Parku Dworskiego, w ramach projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
34 2013-07-31 2013-09-12 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
35 2013-07-19 2013-10-01 Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.8 KiB)
36 2013-06-14 2013-06-28 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.200.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
37 2013-05-21 2013-07-09 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2013 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
38 2013-03-29 2013-05-24 Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz budowa i prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.6 KiB)
39 2013-01-29 2013-02-22 Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.4 KiB)
40 2012-12-12 2012-12-28 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 127.1 KiB)
41 2012-09-04 2012-10-22 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 136.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu