ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-01-31 2017-02-15 12:00:00 Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 269.6 KiB)
 • Zawiadomienie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 249.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
2 2017-01-12 --- Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie Burmistrz Iłowej przewiduje przeprowadzić w 2017r. rozstrzygnięty
 • Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie Burmistrz Iłowej przewiduje przeprowadzić w 2017r. (PDF, 332.3 KiB)
3 2016-12-13 2016-12-20 12:00:00 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 947 000,00 ZŁ. (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 606.1 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 46.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kredyt 2017 (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 2017 (PDF, 302.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kredyt 2017 (PDF, 871.8 KiB)
4 2016-12-06 2016-12-13 12:00:00 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie - dowozy 2017 - powtórzony (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 - powtórzony (PDF, 6 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 189 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy 2017 (PDF, 323.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy 2017 (PDF, 889.6 KiB)
5 2016-11-28 2016-12-06 12:00:00 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie wraz z załącznkami (DOCX, 23.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.8 KiB)
6 2016-09-23 --- Dostawa urn wyborczych dla Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 388.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 319.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 444.5 KiB)
7 2016-07-22 2016-09-22 12:00:00 Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 12.7 MiB)
 • ogloszenie (PDF, 116.2 KiB)
 • zal 12 (PDF, 1.4 MiB)
 • zal 11 (PDF, 213 KiB)
 • zal 10 (PDF, 883.8 KiB)
 • zal 9 (PDF, 1.2 MiB)
 • zal 8 (ZIP, 184.3 KiB)
 • Ogłoszenie z nr UE (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odpady 2017-2019 (PDF, 347.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odpady 2017 (PDF, 109.9 KiB)
8 2016-06-21 2016-07-19 12:00:00 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r rozstrzygnięty
 • SIWZ - przewozy 2016 (PDF, 795.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 906.3 KiB)
9 2016-04-15 2016-05-06 12:00:00 Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • SIWZ - odpady (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 883.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 331.1 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
10 2016-03-31 2016-04-15 12:00:00 Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa-etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 rozstrzygnięty
 • SIWZ - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 809.6 KiB)
 • Opis techniczny - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 169.5 KiB)
 • Mapa poglądowa - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1.6 MiB)
 • Rys. 1 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1 MiB)
 • Rys. 2 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1 MiB)
 • Rys. 3 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. 5 Przebudowa dróg 2016 (PDF, 2.5 MiB)
 • Kosztorys ofertowy Przebudowa dróg 2016 (PDF, 149.8 KiB)
 • Przedmiar Przebudowa dróg 2016 (PDF, 218.4 KiB)
 • STWIOR Przebudowa dróg 2016 (RAR, 742.6 KiB)
 • Rys 4 (JPG, 124.5 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 1 (PDF, 533.8 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 2 (PDF, 470.4 KiB)
 • Rys. kanalizacji 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. kanalizacji 2 (PDF, 3.4 MiB)
 • Rys kanalizacji 3 (JPG, 4.8 MiB)
 • Wpust uliczny (PDF, 182 KiB)
 • Przekrój 1 (PDF, 275.8 KiB)
 • Przekrój 2 (PDF, 185 KiB)
 • Przekrój 3 (PDF, 287.4 KiB)
 • Studnia (PDF, 174.3 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 3 (PDF, 410.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 900 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
11 2016-01-08 --- Zarządzenie Burmistrza - konkurs ofert na sport w 2016 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie i oferta (PDF, 398.1 KiB)
12 2015-12-30 --- Dowożenie dzieci do szkół rozstrzygnięty
 • ogloszenie (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 749.5 KiB)
13 2015-12-23 --- Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej w 2016 r. rozstrzygnięty
 • ogloszenie (PDF, 273.2 KiB)
14 2015-12-10 2015-12-18 10:00:00 Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 66 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 127 KiB)
15 2015-12-01 2015-12-10 12:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 260 000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 138.7 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 439.2 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 20.3 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 4.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 02 (PDF, 321.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 03 (PDF, 288.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 04 (PDF, 28.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.1 KiB)
16 2015-11-25 2015-12-10 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 557.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - mapa poglądowa (JPG, 186.1 KiB)
 • Zapytanie do przetargu 1 (PDF, 668.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 20.3 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga na strefę (PDF, 129.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 243.8 KiB)
17 2015-11-20 2015-12-01 10:00:00 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie BZP 313726-2015 (PDF, 200.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 538 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 122.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 40.4 KiB)
18 2015-07-02 2015-07-17 12:00:00 Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowiska, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa rozstrzygnięty
 • SIWZ III Etap (PDF, 3 MiB)
 • STWiOR - Schetynówki III etap (ZIP, 1.1 MiB)
 • Przedmiar - miasto Iłowa - Schetynówki III etap (PDF, 319.2 KiB)
 • Przedmiar - wioski - Schetynówki III etap (PDF, 225.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - miasto Iłowa - Schetynówki III etap (PDF, 223.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - wioski - Schetynówki III etap (PDF, 166.2 KiB)
 • Opis techniczny - Schetynówki III etap (PDF, 208.5 KiB)
 • Mapy Schetynówki III etap (PDF, 25.2 MiB)
 • Zmiana SIWZ Schetynówki III etap (PDF, 139.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Schetynówki III etap (PDF, 56 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy - Schetynówki III etap (PDF, 46.2 KiB)
 • Omyłka pisarska SIWZ - Schetynówki III etap (PDF, 409.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 - Schetynówki III etap (PDF, 70.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 3 - Schetynówki III etap (PDF, 135.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Schetynówki III Etap (PDF, 98.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ODT, 24.3 KiB)
19 2014-11-20 2014-12-02 10:00:00 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych w roku 2015 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 920.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 218.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
20 2014-11-08 2014-12-15 12:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 893 000 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 2014/S 216-382622 (PDF, 178.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 425.4 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki (PDF, 258.9 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 4 (PDF, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 5 (PDF, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 6 (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 687.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 02 (PDF, 129.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 757.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.1 KiB)
21 2014-10-28 2014-11-12 12:00:00 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 386.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689.2 KiB)
 • Szkosztorys ofertowy (PDF, 136.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 177.9 KiB)
 • STWiOR - część ogólna (PDF, 290.5 KiB)
 • STWiOR - roboty główne (PDF, 886.9 KiB)
 • STWiOR - roboty rozbiórkowe (PDF, 233.2 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 154.9 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 881.3 KiB)
 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie - Szkic Świetlicy (PDF, 694 KiB)
 • Zestawienie stolarki - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 579.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 183.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 (PDF, 202.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 94.7 KiB)
22 2014-06-16 2014-07-01 12:00:00 Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach : Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna , Iłowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 289.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 273.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy "ślepy" - Schetynówki Etap II - Powtórzony (PDF, 198.3 KiB)
 • Opis techniczny - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 1.6 MiB)
 • Mapa poglądowa - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 1.9 MiB)
 • Mapa 1 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 7.6 MiB)
 • Mapa 2 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 3 MiB)
 • Mapa 3 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 8.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (ZIP, 1.7 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 188.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Schetynówki-Etap II-Powtórzony (PDF, 66 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 321.3 KiB)
23 2014-04-30 --- Wykonanie usługi gastronomicznej podczas dwóch imprez - festynu "Kwiaty Iłowej" w dniu 24.05.2014 oraz transgranicznego młodzieżowego turnieju sportowego Wiosna 2014 w dniu 02.06.2014 organizowanych w ramach projektu "Centrum Spotkań" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe - usługi gastronomiczne (PDF, 320.4 KiB)
 • Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia (PDF, 470 KiB)
24 2013-12-10 2013-12-19 10:00:00 Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 533 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 130.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.3 KiB)
25 2013-12-09 2013-12-19 12:00:00 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 680.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 363.9 KiB)
 • Dokumentacja - część 1 (PDF, 5 MiB)
 • Dokumentacja - część 2 (PDF, 11 MiB)
 • Dokumentacja - część 3 (PDF, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja - część 4 (PDF, 9.8 MiB)
 • Dokumentacja - część 5 (PDF, 9.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 365.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 114.5 KiB)
26 2013-11-27 2013-12-16 11:00:00 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2014 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 274.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.9 KiB)
27 2013-11-27 2013-12-06 12:00:00 Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa w 2014 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 392.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
28 2013-10-23 2013-11-08 12:00:00 Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 154.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 271.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 403.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 136.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 134.4 KiB)
29 2013-08-07 2013-09-17 12:00:00 Dostawa sprzętu ogrodniczego oraz urządzeń przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych i porządkowych wykonywanych na terenie Parku Dworskiego, w ramach projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (PDF, 148.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - 2013/S 154-268091 (PDF, 168.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cen jednostkowych (PDF, 468.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 2013-08-13 (PDF, 263.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 16.08.2013 (PDF, 284.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 13.09.2013 (PDF, 229.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 395.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
30 2013-07-31 2013-08-19 12:00:00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1014.4 KiB)
 • Projekt umowy po zmianie (PDF, 515.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 661 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nr 1 (PDF, 164.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nr 2 (PDF, 45.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Nr 1 (PDF, 207 KiB)
 • Przedmiar robót - Nr 2 (PDF, 39.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 1 (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 2 (PDF, 164.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 80.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
31 2013-07-19 2013-08-07 12:00:00 Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 331 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 1 (PDF, 71.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 492.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.8 KiB)
32 2013-06-14 2013-06-25 10:00:00 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.200.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 348.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Nr 1 (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 360.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Korekta do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 123.7 KiB)
 • Odpowiedź Nr 2 na zapytanie (PDF, 71.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 2 (PDF, 224.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 3 (PDF, 57.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 392.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
33 2013-05-21 2013-06-10 11:00:00 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2013 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.4 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 261.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 37.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 184.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
34 2013-03-29 2013-05-08 12:00:00 Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz budowa i prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Iłowa rozstrzygnięty
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 885.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 2 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 43.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.6 KiB)
35 2013-01-29 2013-02-06 11:00:00 Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 555.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 (PDF, 119.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 (PDF, 124.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3 (PDF, 65.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 4 (PDF, 74.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 5 (PDF, 147.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 586.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.4 KiB)
36 2012-12-12 2012-12-21 12:00:00 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.6 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF, 147.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 199.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF, 198.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3a do SIWZ (PDF, 199.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (PDF, 137 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część I (PDF, 13.6 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część II (PDF, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - I kwartał 2012 (PDF, 7.7 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - II kwartał 2012 (PDF, 9.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - III kwartał 2012 (PDF, 8.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - IV kwartał 2012 (PDF, 10.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 129.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 127.1 KiB)
37 2012-09-04 2012-09-20 12:00:00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 147.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja - Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Sportowej w Iłowej. (ZIP, 2.2 MiB)
 • Dokumentacja - Wodociąg w sołectwie Żaganiec (II etap). (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja nt. wyboru najkorzystniejszej oferty. (PDF, 237.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 136.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu